2398 5826

Online psykoterapi og parterapi uanset hvor du befinder dig...

Online psykoterapi og parterapi kan foregå over skype eller facetime.

Få mere information om individuel psykoterapi og parterapi online her…

Få mere information her

Online psykoterapi og parterapi uanset hvor du befinder dig...

Online psykoterapi og parterapi kan foregå over skype eller facetime.

Få mere information om individuel psykoterapi og parterapi online her…

Få mere information her

Skilsmisse – hvordan hjælper parterapi?

Både parterapi og individuel terapi kan være en stor støtte i forbindelse med jeres brud og den livsomvæltning en skilsmisse unægtelig er.

Terapien kan være det fortrolige rum hvor I sammen og hver for sig kan få plads til følelserne, vende tanker og reflektere over hvordan du selv og din familie samlet set kommer mest trygt og roligt videre.

Parterapien kan hjælpe jer i brudprocessen og hjælpe jer med at etablere en ny hverdag hver for sig.

Hjælpe jer med at etablere et nyt familiefællesskab og etablere et ansvarligt samarbejde med en klar og tydelig respektfuld kommunikation.

Har I børn er skilsmissen ikke en afslutning på en relation men en omlægning af relationen. En til tider yderst vanskelig og sårbar omlægning.

Der er mange faser i skilsmissen, der er bl.a. tabet af ægteskabet/familielivet, der er håbet om et godt fremtidigt forældreskab.

Der er alle samtalerne og forhandlingerne for at finde de gode og brugbare løsninger for jer og det fællesskab I skal have etableret i en meget svær situation med en masse voldsomme følelser, der skal ro på, så I også kan mærke og se jeres børn behov.

Til tider måske mest tilsidesætte jer selv for at få børnene bedst muligt igennem deres sorg og få dem etableret i et nyt trygt liv, der er meget anderledes end det de kender og det de ønsker sig.

Mens I selv er pressede, skal I yde ekstra omsorg og støtte til jeres børn i deres nye livsomstændigheder, måske skal de oven i bruddet flytte ind i en ny familiekonstellation i en sammenbragt familie.

Det kan nogle gange føles helt umenneskeligt at overkomme for børnene, hvem ser deres sorg og deres savn efter den forældre de ikke lige er hos. De savner alt for ofte den forældre de ikke er sammen med, uanset hvor godt samarbejdet er.

Måske føler børnene sig skyldige i bruddet, det skal du være meget opmærksom på at få italesat, det er ALDRIG børnenes skyld, når de voksne bryder med hinanden.

 

Samarbejdsklimaet er de voksnes ansvar

Det er vigtigt I som forældre får taget hånd om samarbejdsklimaet, det kan være svært og helt uoverskueligt i den situation hvor I har taget beslutningen om skilsmisse og er på vej væk og videre måske videre i et nyt familieliv, hvor I vil etablere jer med jeres børn, en ny partner og en ny partners børn.

Samarbejdsklimaet er ofte grundstødt og vanskeligt mens I som par på vej mod skilsmisse.

Efter skilsmissen er det det vigtigste i verden for jeres børn, at I får etableret et godt fællesskab omkring dem, så de får en tryg barndom med en far og mor der kan samarbejde.

Et paradoks de fleste kan have behov for hjælp og støtte til, da I måske mest har lyst til at glemme den anden voksne og bare komme videre.

Det er ikke løsningen.

Løsningen er at tilsidesætte jer selv for en stund og hjælpe jeres børn igennem en svær og helt uønskelig proces.

Det er vigtigt at I hver især også tager vare på jer selv, jeres sorg og tab af det håb I havde til jeres familieliv.

Tager vare på jeg selv, så I får energi og overskud til alle de omvæltninger I skal igennem.

Måske ved at finde en psykoterapeut der kan støtte jer både som par og i jeres individuelle proces. En modgift for ikke at ende i en opslidende konfliktfyldt proces, der ikke gavner nogen. Tværtimod.

 

Forældrerollen

Det er vigtigt for at kunne varetage rollen som forælder, at man tager vare på sig selv, dvs finder et sted hvor man kan udtrykke sin sorg, sin vrede, sin skuffelse og alle de andre svære følelser, der følger med et brud. Svære følelser følger ofte også med når børnene skal splittes op i to nye hjem.

Hvor man som forældre ikke har indflydelse på deres dagligdag i det nye hjem.

Det er vigtigt at have et fortroligt sted at få ro på nervesystemet, tale og sørge sig frem til roen, finde mening i sin nye livssituation, så samtalerne med den tidligere partner kan blive så konstruktive som overhovedet muligt.

Vi trækker på de erfaringer vi har med os fra lignende krævende situationer i vores liv og det er ikke altid lige hensigtsmæssigt, det er ikke altid lige det rigtigt i den aktuelle situation.

Det er utroligt vigtigt vi kan være i nuet og har modet til at være opmærksomme på det der er og sker, håndtere det uden alle vores  gamle mønstre bliver aktiveret.

Derfor kan den individuelle psykoterapi være en stor støtte til at få følelserne skilt af, så du kan bevare dig selv og agere hensigtsmæssig i en svær tid, hvor det er så vigtigt for alle du kan være i det der er.

Hvis du skal undgå at blive fanget i et negativt samspilsmønster, skal du turde kaste lys på, hvad du selv byder ind med.

Al forskning peger på, at de strategier, man har udviklet som barn til at beskytte sig selv følelsesmæssigt, bliver aktiveret, når man bliver presset senere hen i livet.

Der kan være mange andre belastninger i forbindelse med skilsmissen udover at få børnene godt videre, der presser dig og gør samarbejdet og vejen videre alene utroligt vanskeligt at få etableret.

 

  • Utroskab kan være en svær følelsesmæssig belastning, tilliden er brudt, forladthedsfølelsen stor, hvem kan støtte dig?
  • Er der misbrugsproblematikker indblandet?
  • Er der psykisk sygdom indblandet?
  • Er du bange for din partner, kan der være tale psykisk vold?
  • En anstrengt økonomi er altid en svær start på et nyt liv?
  • Uenigheder der ender i konflikt, hvor advokater må på banen er altid frygtelige opslidende.

 

For nogen kan summen af belastninger være helt umenneskelige at bære alene, søg hjælp og støtte, du er ikke svag, du er modig, når du tør stå ved din sårbarhed og række ud efter støtte, det har de fleste brug for i svære perioder af livet.

 

HVORDAN FINDER JEG VEJEN VIDERE

Ignorer ikke smerten, tvivlen, fortvivlelsen over forliset, følelserne, fornemmelserne og dine oplevelser. Flygt ikke fra din sårbarhed. Slip også hemmelighederne du måske har båret løs, så de ikke sabotere dit og dine børns fremtidige liv.

Tag dig selv alvorligt og vælg dig selv til. Din selvrespekt, din værdighed er vigtigt for vejen videre.

Find en psykoterapeut du har tillid til, der vil hjælpe dig med at erkende, opleve og bære hvad dit liv har budt dig af smerte, vrede, glæder og sorger. Du får det bedre, når du ved hvad du ved og føler hvad du føler, så kan du også støtte dine børn i deres virkelighed.

Du skal skabe det bedste liv for dig og dine børn, uanset hvilke vilkår i må forlade og leve med.

Ødelæg ikke din tro på samhørigheden og fællesskabet i fremtiden

Om det er mig der skal hjælpe dig, er du velkommen til at finde ud af ved at ringe og få en snak, tøv ikke med at kontakte mig, jeg ved det er svært at tage det første skridt, det lover jeg, jeg er meget opmærksom på.

Alt forskning viser det er relationen som du og jeg etablerer, der er den vigtigste helende faktor.

Jeg ved det er vigtigt at søge blandt flere for at finde netop den psykoterapeut du har tillid til og finder tryghed hos, derfor er det ganske uforpligtende at kontakte mig.

 

Kærlig hilsen

Hanne Christensen
Psykoterapeut & Parterapeut
www.kbhpsykoterapi.dk

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at vide mere om en behandling hos mig, så er du hjertelig velkommen til at sende en mail eller ringe til mig.

Kontakt

KBH Psykoterapi v/psykoterapeut Hanne Christensen

Adresse:
Amagertorv 14b, 4. sal
1160 København

+45 2398 5826
hanne@kbhpsykoterapi.dk

Find vej

København psykoterapi

København psykoterapi

×

Ring til mig

Skriv til mig

Kontakt os

Har du spørgsmål eller bare ønsker at komme i kontakt med mig - så kontakt mig her eller på tel: 2398 5826


Find vej