2398 5826

Online psykoterapi og parterapi uanset hvor du befinder dig...

Online psykoterapi og parterapi kan foregå over skype eller facetime.

Få mere information om individuel psykoterapi og parterapi online her…

Få mere information her

Online psykoterapi og parterapi uanset hvor du befinder dig...

Online psykoterapi og parterapi kan foregå over skype eller facetime.

Få mere information om individuel psykoterapi og parterapi online her…

Få mere information her

Offermentaliteten – en skjult måde at manipulere på…

Hvad indebærer offermentaliteten

Offermentaliteten er en tankegang og en adfærd hvor offeret ser sig som offer for sine omstændigheder og placerer skylden og ansvaret hos en anden og vil have dig til at se det samme.

Dette skaber et drama der splitter både familier og venskaber.

Offeret er selvcentreret og opslugt af sig selv og uden selvindsigt. Har en ”stakkels mig” indstilling.

Mennesker med offermentalitet er mennesker med en svær barndom uden tilstrækkelig opmærksomhed og følelsesmæssig omsorg, som forsøger at lette dette savn igen og igen i mødet med andre.

Denne higen efter omsorg, opmærksomhed, kærlighed og tryghed skaber afstand og konflikt.

Offeret bliver svær at være sammen med på grund af en dyb utilfredshed med alt og alle. Ingen giver det offeret savner og forventer. Mener de har fortjent og ret til.

Kommunikationen bliver mest kritik og bebrejdelser på grund af det negative tankemønster hos offeret.

Denne offerrolle er ofte forbundet med hjælpeløshed, magtesløshed og mangel på kontrol.

En i offerrollen fremstår som en der ikke vil hjælpes til at tage ansvar for sine egne relationelle konflikter.

 

Kritik og bebrejdelser

Offeret mener som udgangspunkt at du står til rådighed for ham/hende.

Du påføres skam og skyld, når du ikke vil stå til rådighed, det mener offeret at have fortjent du gør. At have ret til.

Offeret siger intet direkte men bruger en appellerer adfærd. Derfor bliver du ofte vred og afvisende i samværet med offeret.

Du bliver drænet af samværet af manipulationerne.

Du bliver forført til at gøre noget, tro på noget, du ikke kan stå inde for, hvis du reflekterer over dine handlinger og tanker. Når du er kommet på afstand.

 

Den med offermentalitet ser ofte verden gennem en negativ linse og føler verden er imod dem

Offeret fralægger sig ethvert ansvar for deres egen situation/egne problemer, det er altid andre der skaber deres problemer.

De forventer andre løser deres problemer og er gode til at give andre skyldfølelse, så de får det de vil have/mener at have fortjent.

De mener de er i deres gode ret til at få det de vil have, uanset hvilke konsekvenser det har for dem de beordre/manipuleret til at hjælpe.

Overdriver ofte problemets størrelse. Får ofte deres problemer til at fremstå mere mørke og pessimistiske end de er.

Får ofte deres relationer til at fremstå som umenneskelige, når de ikke gør som offeret forlanger og forventer.

Offeret fremstår hjælpeløs og skrøbelig for at få medlidenhed, så de får deres vilje.

Fortæller om selvskabte familieproblematikker som om de er uskyldige.

Offeret er ikke i stand til at se at relationerne kan ændres gennem dialog. Den mulighed findes ikke pga den manglende selvindsigt.

Offeret manipulerer med gråd og/eller vrede, så du føler dig skyldig og undskylder, præcis det du ikke ville gøre eller give. Det du lige har sagt nej til.

Offeret indrømmer og ser ikke egne fejl og undskylder derfor ikke.

Manipulationen er så effektiv, at offeret altid kan finde en måde at retfærdiggøre egen adfærd og altid være “den gode” i sidste ende.

Konsekvensen er splitning og splid i offerets relationer.

Nogen ser kun den skrøbelige, venlige og omsorgsfuld side af offeret (dem offeret kan bruge til noget) andre ser kun den ukærlige og manipulerende side (dem der ikke makker ret).

Offeret er god til at manipulere så ingen opdager, hvad de egentlig sætter i spil.

Offeret er god til at skabe tillidsfulde relationer til dem de senere vil udnytte.

Offeret vil ikke ændre noget, men fremhæve og bevise igen og igen at dem der ikke hopper og springer for dem, uanset konsekvensen, er dårlige mennesker.

Derfor kan vi alle komme i klemme.

Offeret er svært at gennemskue og håndtere.

Offeret har en tendens til at føle at de altid bliver dårligt behandlet. At alle er imod dem, ikke elsker dem, har glemt dem og ingen forstår dem.

Offeret føler sig magtesløs overfor egne relationelle problemer.

Tager alt personligt.

De peger på andre, peger andre ud, taler dårligt om andre, laver alliancer, uanset hvad konsekvenserne er, og dette skaber spild, drama og kaos rundt omkring dem.

Selv når der sker noget godt, vil offeret finde fejl for at fortsætte med deres negative tankegang.

På trods af muligheder, er livet fuld af mangler. De kan og vil ikke finde lykke eller glæde i noget.

Hvis de har noget, klager de; Hvis de ikke har noget, klager de. Hvis de mangler noget, eller hvis nogen har mere end dem, klager de.

Klagerne og bagtalelserne er deres måde at danne relationer på.

 

Konsekvensen: splid, drama og kaos…

 

Kan en med offermentalitet udvikle sig

Det er svært, når selvindsigten mangler…

Det er en smertefuld proces, det er nødvendigt at skulle tage ansvar for sine tanker, handlinger og følelser.

Kigge på sig selv, erkende at det de siger og gør ikke befordre gode relationer, tværtimod ofte ender i vanskelige relationer.

De terapeutiske samtaler er en mulighed men de skal virkelig ville se på og slippe offerrollen. Tage ansvar for hele sig.

Slippe rollen som uskyldig og ansvarsløs.

 

Hvordan mærker du, når du står overfor en med offermentalitet

Offeret stjæler din energi og dine tanker.

Det er vigtigt at kunne skelne om der virkelig er brug for din hjælp eller om du bliver manipuleret.

Offeret beder ikke om hjælp men appellerer om hjælp ved at spille hjælpeløs, for at blive fri for at tage ansvar og mærke konsekvensen, hvis det går galt.

Offerets relationer ender jo ofte i splid, drama og kaos, derfor bliver du brugt så offeret kan bebrejde dig, hvis tingene går galt.

Og de går galt for en med offermentalitet.

De gør sig selv til ofre for at skabe medlidenhed og selv undgå at tage ansvar og handle på de selvskabte relationelle problemer.

De løser stort set aldrig deres egne relationelle problemer, det er ikke nødvendigt, fordi der er så mange der gerne vil ”hjælpe”.

Som tror på at det offeret fortæller er hele virkeligheden. Det er offerets virkelighed.

”Hjælperen” har ingen mistanke om at de kunne blive manipuleret.

”Hjælperen” syntes det er synd for offeret, at de er omgivet af så mange ukærlige og ikke omsorgsfulde mennesker.

 

Skjulte måder at manipulere på

  • Påføre dig skyldfølelse
  • Påføre dig skamfølelse (så du føler dig forkert og/eller utilstrækkelig)
  • Få dig til at føle dig usikker
  • Søge medlidenhed
  • Fodre narcissismen med smiger
  • Subtile forsøg på at skræmme
  • Skabe splid
  • Spille dum

 

Offeret samler altid mange med et sympatisk ukritisk øre omkring sig…

Der bare så gerne vil ”hjælpe”.

Har du også prøvet at tro du hjalp og så endte med at blive uvenner med nogen du holdt af?

Eller er du endt med at bagtale nogen du holdt af efter samværet med en der har manipuleret dig?

 

Tid til refleksion

Forhåbentlig er dette tankevækkende, forhåbentlig får det dig til at reflektere over om du har mødt et menneske der manipulerer dig, om du ”hjælper” ukritisk, hvor det kan have den modsatte virkning.

Hvor din ”hjælp” er eller har været med til at lave splitning, drama og kaos, fordi du ikke havde orienteret dig grundigt om virkeligheden.

 

Offeret sætter dramaet i spil med rollerne redder og krænker som marionetter

Når du er i samværet med en der spiller offer, er der også en redder/hjælper og en krænker ellers kan dramaet ikke fungere.

Offeret er hjælpeløs, uskyldig og skrøbelig. Den der har magten. Den der skaber dramaet.

Krænkeren er den onde, den der ikke lader sig manipulere. Den der kan tøjle sin dårlige samvittighed. Den der ikke vil tage offerets ansvar.

Redderen/hjælperen, er den nyttige idiot, der lader sig manipulere og understøtter vanviddet, så familierelationerne går i stykker, så venskaber splittes ad. Den der ikke kigger på hele virkeligheden og tænker sig om og ser sagen fra alle sider. Undersøger hvad der i virkeligheden forgår, om det giver mening, om det nu kan passe…

Har du lyst til at dykke dybere ned i dette dramaspil (og transaktionsanalysen) med rollerne offeret, redderen og krænkeren beskrevet helt fantastisk af den canadiske psykiater og forfatter Eric Berne i bogen ”Hvad er det vi leger”. Kan jeg varmt anbefale dig at læse denne bog.

Så vil du bedre forstå, hvordan det kan være dit liv og det at skabe og vedligeholde relationer, kan være blevet så umådeligt svært.

Specielt hvis du kommer fra et miljø, hvor du har levet med en eller to manipulerende forældre der befandt sig i offerrollen.

Eller hvor familielivet kørte rundt i alle tre roller.

 

Hvordan undgår du at indgå i dramaet

Ved at tage ansvar for dine tanker, handlinger og følelser.

Ved at være opmærksom på om du kunne blive manipuleret.

Ved at tøjle dine fordomme.

Ved at være sundt kritisk, når nogen vil have dig til at tro på en andens onde eller dårlige hensigter.

Ved ikke at lytte til sladder og bagtalelser.

Ved ikke at bringe sladder rundt, ved ikke at være med til at mobbe, tal om dig selv, tal og tro ikke dårligt om andre.

Ved ikke at være med til at skabe splittelse, have fokus på at lave sunde tillidsfulde fællesskaber.

Tag konsekvensen – ansvaret -, tag afstand fra den der skaber drama og kaos -splitning-, så kan det ikke foregå. Så får dramaet ingen næring, så dør det hen.

Alle har et ansvar for at tænke sig om.

Familie stridigheder kan kun løses af dem der er involverede, hvis de involverede vil løse problemerne.

Ikke fejer dem ind under gulvtæppet. Ikke undgår dialog. Undgår at tage ansvar.

Måske med hjælp fra en professionel udefra kan der løses op.

Det er redderen/hjælperen der holder konflikten vedlige, så de involverede kan flygte fra at tage ansvar og øge selvindsigten.

 

Hvor får du hjælp

Terapien hos mig vil hjælpe dig med at

Gennemkue manipulationer og tage ansvar for dig selv.

Rumme skyld og skam, så du kan få de relationer du ønsker.

Dit selvværd styrkes.

Din selvtillid styrkes.

Dine relationer styrkes.

Du bliver bedre til at mærke efter, sætte ord på dine følelser og tanker. Slippe kontrollen og være tilstede i nuet.

Du får mere tillid til dig selv og andre.

Du begynder at slappe af og nyde det liv du har.

Slippe kontrollen og lade dine omgivelser være som de er og håndtere dette.

Nyde det gode der er og tage afstand fra det der er ubehageligt og meningsløst og rumme de følelser der følger med at sige nej.

 

Dit positive selvbillede vil vokse gennem vores samtaler og dine relationer styrkes

Indstil dig på terapien ikke er et quickfix men ofte kan være en længere varende proces, du vender tilbage til igen og igen.

Flygt ikke fra din sårbarhed.

Du er ikke illoyal, når du taler om dine problemer og hvordan de er opstået eller hvad de har ført med sig.

Se i øjnene du måske også har svigtet.

Skyldfølelsen kan være enorm.

Skamfølelsen og deraf angsten og handlingslammelsen næsten ikke til at bære.

Find en psykoterapeut du har tillid til, en der vil hjælpe dig med at erkende, opleve og favne hvad du står midt i.

Hjælpe dig med at møde din virkelighed gennem mange små skridt.

Om det er mig der skal hjælpe dig, er du velkommen til at finde ud af ved at ringe og få en snak, tøv ikke med at kontakte mig, jeg ved det er svært at tage det første skridt, det lover jeg, jeg er meget opmærksom på.

Alt forskning viser det er relationen som du og jeg etablerer, der er den vigtigste helende faktor.

Jeg ved, det er vigtigt at søge blandt flere for at finde netop den psykoterapeut du har tillid til og finder tryghed hos, derfor er det ganske uforpligtende at kontakte mig.

 

Med kærlig hilsen
Hanne Christensen
Psykoterapeut & Parterapeut
www.kbhpsykoterapi.dk

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at vide mere om en behandling hos mig, så er du hjertelig velkommen til at sende en mail eller ringe til mig.

Kontakt

KBH Psykoterapi v/psykoterapeut Hanne Christensen

Adresse:
Amagertorv 14b, 4. sal
1160 København

+45 2398 5826
hanne@kbhpsykoterapi.dk

Find vej

København psykoterapi

København psykoterapi

×

Ring til mig

Skriv til mig

Kontakt os

Har du spørgsmål eller bare ønsker at komme i kontakt med mig - så kontakt mig her eller på tel: 2398 5826


Find vej