2398 5826

Online psykoterapi og parterapi uanset hvor du befinder dig...

Online psykoterapi og parterapi kan foregå over skype eller facetime.

Få mere information om individuel psykoterapi og parterapi online her…

Få mere information her

Online psykoterapi og parterapi uanset hvor du befinder dig...

Online psykoterapi og parterapi kan foregå over skype eller facetime.

Få mere information om individuel psykoterapi og parterapi online her…

Få mere information her

Narcissistiske familiemønstre – hvad er det?

I den narcissistiske familie er der følelsesmæssig smerte. Du fanges i følelsesmæssig selvudslettelse, afhængighed og hjælpeløshed…

Familiedynamikken

Tilknytningen er ubetinget loyalitet og afhængighed dvs selvudslettelse i stedet for følelsesmæssig omsorg og empati.

I den narcissistiske familie er der en af de voksne (forældrene), der sætter sit behov før alle andres, og får magten over familien.

Forælderen manipulerer de andre i den nære familie til at blive sørget for, anerkendt og blive sat op på en piedestal for at være fantastisk måske endda ufejlbarlige, forælderen tåler ikke at blive set i sin helhed på godt og ondt.

Denne dysfunktionelle familie ser fin ud udefra, ja kan forekomme perfekt, når man kigger på udefra, men er ofte et helvede at vokse op i, du er nød til at udslette dig selv følelsesmæssigt, skjule det fine der er dig, gøre dig lille og ofte inkompetent, det er prisen for at være en del af den familie.

Ingen udefra får lov at se, hvordan familien fungerer indenfor i deres eget dysfunktionelle rum. Dette skjules og gør så meget skade på det barn, der vokser op under disse vanskelige vilkår med blind loyalitet.

Når du har levet i denne familie tilstrækkeligt lang tid, vil den også forekomme dig normal, det er jo det eneste du kender, det er din normal, den målestok du ser livet og verden ud fra.

Denne familie slipper du ikke så let ud af. De holder fast i dig og er meget stærke i deres manipulation og hjælpeløshed.

Det er familiemønstret hvor alliancer og bagtalelse er en del af hverdagen. Måden familien holdes sammen på. Skyldfølelsen er familiens klister.

Enten er du enig og en del af fællesskabet eller uenig og ekskluderet indtil du bukker under og opgiver dine synspunkter, værdier og følelser.

 

Nogle fælles træk i den narcissistiske familie

I narcissistiske familier eksisterer der ​​meget specifikke og uudtalte regler

Du er fuldstændig loyal

Du accepterer alt

Der er ingen grænser

Der er intet privatliv

Der er ingen følelser

Fejl tåles ikke og straffes hårdt

Ingen er uafhængige

Der er ingen tillid

Der er ingen empati

Der er ingen individuel identitet

Der er ingen selvstændige meninger

Reglerne håndhæves med skyld og skam. Skammen handlingslammer dig, så du ender med at følge reglerne ofte helt ubevidst.

Regler du tror gælder for hele din familie, men reglerne gælder ikke for den forældre, der har magten, han/hun bøjer reglerne ved at manipulere og den anden forældre ser igennem fingrene med dette for at beskytte sig selv, derfor bliver livet så meningsløst for dig som barn i dette familemønster.

I narcissistiske familier eksisterer der ​​meget specifikke og uudtalte adfærdsmønstre

  • I disse familier mangler den følelsesmæssige forbindelse mellem børn og forældre.
  • Forældrene ser ned på børnene eller et af børnene og udsætter dem for følelsesmæssig mishandling, kan nogle være lydløs mishandling, kan være fysisk vold. En søskende flok kan have meget forskellige oplevelser, en kan blive bedre eller dårlige behandlet end de andre.
  • Mishandlingen er ofte vedvarende og konstant, en afreageren fra den magtfulde forældre, der udser sig en syndebuk.
  • Ofte vil der i disse familier være grene af familien eller familiemedlemmer der ingen omgang er med. Fordi de er udelukket eller fordi de har trukket sig.
  • I narcissistiske familier har barnet en forpligtelse: at pleje deres forældre, at stå til rådighed. Uanset hvor dårligt de er blevet behandlet.
  • Manglende følelsesmæssig kommunikation. Familien taler om hinanden ikke med hinanden.

Er du vokset op i denne familiedynamik, har du måske svært ved at

Sige nej, sætte grænser

Mærke dig selv

Være i dig selv

Tale om dig selv

Udtrykke dine behov og følelser

Dit selvværd er ikke understøttet, måske har du tankemylder, angst eller depression, måske lever du dit liv som om du er på flugt.

Alt hvad du er og gør er forkert og alt er din skyld. Det skaber ensomheden.

Du er blevet gjort til den ultimative syndebuk. Dit liv er blevet meningsløst, glædesløst og trist.

Du er blevet gjort hjælpeløs, afhængig og handlingslammet.

 

Hvordan undslipper du?

Undslipper gør du nok ikke uden smertelige konsekvenser, hvis du stiller spørgsmål til familiemønstret eller begynder at sætte grænser eller må siger helt fra på samværet.

 

Konsekvenserne

Du kan være helt sikker på, at du vil blive defineret som et dårlig og utaknemligt barn/voksen, der lader dine forældre i stikken. Du er jo sat i verden for at være der for dem.

Du vil ofte blive udelukket fra din familie, familien laver alliancer med hinanden. Alt er sort hvidt. Familien hænger sammen fordi de er enige, så her er det mindst risikofyldt at være enige om at du er forkert og din handling er utilgivelig.

Der er ingen der giver sig i kast med at undersøge hvad der foregår. Stille spørgsmål eller tage egen stilling.

Ingen får indblik i familien dysfunktionelle mønstre, dem der aner, hvordan det forholder sig tier. Familien kan forsætte med at fremstå som den perfekte familie.

Straffen for at løfte sløret eller tvivle kan være ufattelig hård.

Dette familiemønster kan give meget smerte hos mange, hvis du er nød til at lave et brud med dine forældre/familiemønstret.

Det eneste du kan være helt sikker på er, at dine narcissistiske forældre vil gøre alt for at fremstå uskyldige og uretfærdigt behandlet.

 

Syndebukke

Narcissistiske forældre skaber syndebukke.

Barnet eller et af børnene bliver syndebukken.

Den anden forældre siger ikke fra. Eller giver barnet skylden for selv at gå fri af ansvaret for egne fejl.

Den anden forældre beskytter sig selv mod samme behandling og ofre barnet.

 

Kommunikation til manipulerende forældre

Det er ikke muligt at tale om følelser med en narcissistisk forældrer.

Det vil ofte gøre dig endnu mere ked af det eller skade dig endnu mere. Retraumatisere dig.

Begræns dig til at sige følgende:

Jeg forstår, hvad du siger, men jeg vil ikke lade dig …

Du skal forstå, at du ikke har ret til …

Jeg beder dig fra nu af om at…

Sæt dine grænser klart og tydeligt, vær forberedt på de bliver ignoreret.

Læg afstand, find din grænse for det narcissistiske familiemedlem, prøv om du kan bevare relationen, hvis den er vigtig for dig.

Måske får du slet ikke muligheden for at være i relationen, hvis du siger fra, prisen på at sætte grænser kan være ekstrem høj.

Udelukkelsen kan blive eksekveret med hård hånd. Du er bare pludselig helt usynlig.

Du vil fremstå som den onde og skyldige, dine forældre er eksperter i at manipulere andre til at tro, de er fuldstændig uskyldige og uden ansvar.

De tåler ikke at tabe ansigt. Lave fejl. At fremstå som blot værend menneskelige. Alt skal fremstå som minimum perfekt.

 

Brud

Et brud i dette familiemønster skaber meget smerte, uro og kaos for mange andre end dig, de vil blive taget som gidsler og kan have svært med manipulationen og alliancerne som skabes for at få dig tilbage, så forældrene kan blive fri for at kigge indad.

At bryde en tæt relation kan være en stor smerte og kan i tilfælde som dette være meget omfattende og meget voldsomt for mange andre end dig.

Gøre at du ikke fremover har kontakt til din familie, da dit narcissistiske familiemedlem kan noget, du ikke kan stille så meget op overfor.

Ensomheden, aleneheden bliver måske for en tid dit helle, der hvor du finder ro og finder friheden til at være den du er.

God nok.

 

HVOR FINDER DU HJÆLP OG STØTTE

Du mærker dine følelser og ændre dine reaktionsmønstre ved at opnå større bevidsthed om, hvordan din sårbarhed er blevet formet.

Hvordan du har mistet modet og troen på forandring.

Hvordan du er blevet manipuleret ind i en selvudslettende, hjælpeløs og afhængig adfærd. Så en anden kan stå i et fremragende lys.

Hvordan skamfuldheden har overtaget dit liv.

Ignorer ikke ensomheden, smerten, tvivlen, fortvivlelsen, ignorer ikke dine følelser, fornemmelser, tanker og dine tidligere oplevelser.

Kig på din adfærd tal om det svære, lad os undersøge hvad du har oplevet, der gør at du slider med tilknytningen, der laver forstyrrelser i dine nære relationer.

Hvad er det du går og overbeviser dig selv om?

Når du bliver opmærksom på og tør tro på dine tanker og følelser ikke er hele virkeligheden, kan forandringen begynde.

Dit selvværd styrkes.

Du bliver bedre til at mærke efter, sætte ord på dine følelser og sætte grænser.

Du får tillid til dig selv og andre.

 

Dit positive selvbillede vil vokse gennem vores samtaler og dine relationer styrkes.

Din tro på andre styrkes. Du vil finde ud af, hvordan du undersøger hvilke mennesker du kan have tillid til og hvilke mennesker du skal holde ude i strakt arm, hvor mistillid er helt på sin plads og sund.

Indstil dig på terapien ikke er et quickfix men ofte kan være en længere varende proces, du vender tilbage til igen og igen.

Flygt ikke fra din sårbarhed. Stå ved dig selv, italesæt alle hemmeligheder du er blev pålagt direkte og indirekte.

Du er ikke illoyal, når du taler om dine problemer.

Skyldfølelsen kan være enorm.

Skamfølelsen og deraf handlingslammelsen næsten ikke til at bære.

Tag dig selv alvorligt og vælg dig selv til. Din selvrespekt, din værdighed er vigtigt for vejen videre.

Find en psykoterapeut du har tillid til, en der vil hjælpe dig med at erkende, opleve og favne hvad du står midt i.

Hjælpe dig med at møde din virkelighed gennem mange små skridt.

Om det er mig der skal hjælpe dig, er du velkommen til at finde ud af ved at ringe og få en snak, tøv ikke med at kontakte mig, jeg ved det er svært at tage det første skridt, det lover jeg, jeg er meget opmærksom på.

Alt forskning viser det er relationen som du og jeg etablerer, der er den vigtigste helende faktor.

Jeg ved, det er vigtigt at søge blandt flere for at finde netop den psykoterapeut du har tillid til og finder tryghed hos, derfor er det ganske uforpligtende at kontakte mig.

 

Kærlig hilsen
Hanne Christensen
Psykoterapeut & Parterapeut
www.kbhpsykoterapi.dk

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at vide mere om en behandling hos mig, så er du hjertelig velkommen til at sende en mail eller ringe til mig.

Kontakt

KBH Psykoterapi v/psykoterapeut Hanne Christensen

Adresse:
Amagertorv 14b, 4. sal
1160 København

+45 2398 5826
hanne@kbhpsykoterapi.dk

Find vej

København psykoterapi

København psykoterapi

×

Ring til mig

Skriv til mig

Kontakt os

Har du spørgsmål eller bare ønsker at komme i kontakt med mig - så kontakt mig her eller på tel: 2398 5826


Find vej