2398 5826

Online psykoterapi og parterapi uanset hvor du befinder dig...

Online psykoterapi og parterapi kan foregå over skype eller facetime.
Få mere information om individuel psykoterapi og parterapi online her...

Få mere information her

Online psykoterapi og parterapi uanset hvor du befinder dig...

Online psykoterapi og parterapi kan foregå over skype eller facetime.
Få mere information om individuel psykoterapi og parterapi online her...

Få mere information her

Impostersyndromet – er præstationsangst…

En præstationsangst rettet mod din karriere, din faglige viden og dine sociale relationer. Din sociale anseelse. En præstationsangst der viser sig som frygten for at blive afsløret. Afsløret i ikke at være dygtig nok, god nok til det du beskæftiger dig med. Dvs. rettet mod din gøren, din selvtillid.

Impostersyndromet er den pligtopfyldende der har fået angst.

Hvordan viser impostersyndromet sig?

Dine tanker kredser ofte om disse udsagn

Hvad hvis mine kollegaer opdager jeg ikke er så dygtig som de tror?

Praktisk talt aner du jo ikke hvad dine kollegaer tænker.

Og hvorfor gætte på hvad de tænker.

Hvorfor ikke bestemme dig for at lytte til det de siger, være taknemlig for deres ros og anerkendelse, deres spørgsmål om råd og sparring.

Som du kommer til at overhøre eller underkende, når du er optaget af dine frygttanker.

Vær til stede i nuet og lyt, glem hvad der kan gå galt lige om lidt, så vil du opdage det er dit lave selvværd, der snyder dig og spænder ben for dig. Også fagligt.

Hvad hvis andre opdager jeg ikke er dygtig?

Det er angsten der taler, angsten der styrer dig. Den diffuse frygt der overmander dig.

Find ud af hvordan det kan være du går og holder dig selv nede, hvad der det du går og siger til dig selv?

Find ind i nuet, frygten findes, når du går ud i fremtiden. Mod det ukendte.

Det kan godt være jeg får ros, hvornår opdager de jeg intet kan/ved?

Kan du høre hvor hård du er ved dig selv, lige nu er du selvdestruktiv.

Lige nu ødelægger du dit liv, din karriere.

Hvis du ikke tror på dig selv, hvordan skal andre så tro på dig, på dine resultater, på din indsats.

Du gør andre i tvivl om dine evner, når du nedgør dig selv.

Hvordan kan det være dine tanker vil ødelægge dit liv?

Hvem har fortalt dig du ikke er god nok, dygtig nok?

Hvis stemme hører du?

Jeg er en bedrager. Når mine kollegaer og venner opdager det, mister jeg dem.

Du er ingen bedrager.

Du har formodentlig haft nogle opvækstvilkår, hvor du er blevet gjort forkert, utilstrækkelig og ikke god nok, som opdragelsesmiddel. Påført skam. Så du rettede ind.

Derfor drager du dig selv i tvivl, påfører dig selv skam, handlingslammer dig selv, så du ikke er i stand til at se og vise alt det fine der også er dig.

Vise hvor kompetent du er og tillade dig at være god nok.

Tillade dig at være menneskelig dvs lave fejl og have det fint med der stadig er noget, du ikke ved og kan lære, selv om du bliver anset som værende ekspert indenfor dit felt.

Hvad hvis jeg bliver stillet et spørgsmål jeg ikke kan svare på?

Så handlingslammer angsten dig, det er skammen du lader få overtaget.

Hvis du ikke kan svare på alt, er du ikke perfekt.

Det perfekte findes ikke.

På denne måde ødelægger du dit liv, din karriere, dine sociale relationer.

Perfektionismen er skammens skjulested.

Skammen æder sjælen, din selvtillid (din gøren) ved at handlingslamme dig og gøre dig i tvivl og forstærker dit lave selvværd, uden du er bevidst om det.

På denne måde bliver skammen ved med at destruere dit liv, styre dig som du blev styret som barn.

At bære rund på skamfølelsen er at bære rundt på en tikkende bombe af angst, der kan overmande dig, hvornår det skal være.

Specielt når du står lige foran en succes, hvor du skal bruge alt dit mod til at tage et skridt ud i det ukendte, der kan forekomme farligt, hvor du ikke kender resultatet men skal turde at være i det usikre.

Angst, skam og mod hænger uløseligt sammen.

 

Hvordan kan det være du kæmper med disse tanker?

Kæmper mod de destruktive tanker opstået af destruktive følelser som er blevet til præstationsangst.

Samtidig med du virkelig er faglig dygtig meget kompetent.

Hvad er det lige der sker?

Hvordan er du kommet frem til at opfatte dig selv som en bedrager?

Hvem har sagt til dig, du ikke er ok som du er?

Hvem har skabt denne frygt for afsløring i dig?

 

Du er ingen bedrager.

En ægte bedrager bekymrer sig ikke om, hvad andre tænker om ham/hende, kun når de bliver opdaget, det er for skamfuldt også for en ægte bedrager.

Altså er du ingen bedrager, du lider engang i mellem af impostersyndromet, der i virkeligheden handler om lavt selvværd.

Som jo netop handler om følelsen af frygt for, hvad andre tænker om dig.

Du er en samvittighedsfuld person.

Alle der er samvittighedsfulde og ængstelige af natur, har ofte selvkritiske tanker.

Lever med en indre selvkritiker.

I de psykoterapeutiske samtaler med mig som psykoterapeut lære du, hvordan du lever med din indre selvkritiker, så du ikke bliver styret.

Så du spotter den, når den er der.

Vi vil undersøge de følelser der ligger bag.

Du vil lære at rette din opmærksomhed mod nuet. Den virkelighed du står midt i.

Med dine tanker og dine følelser.

 

Hvordan opdager du dine følelser

Lyt til din krop

Når du er tryg kan du lytte til dine følelser, mærke dine følelser, reagere på dine følelser. Og sætte ord på dem.

Integrere dine følelser med dine tanker.

Når du er tryg og i ro med dig selv opleves følelserne tydelige og klare, så ved du hvad de handler om og hvad du skal gøre, du handler trygt på dem.

Du kan skille frygt og angst og realitetsteste med den virkelighed du står i.

For mange er det ikke ligetil at finde roen og trygheden. Den er måske forstyrret tidligt i livet.

I uro og angst bliver følelserne og deraf tankerne nogle gange fordrejet. Det bliver svært at skille tingene ad.

Det kræver ro og overskud, det kræver støtte fra en du har tillid til at finde tilbage til denne ro, når dine følelser stikker af og får et uhensigtsmæssigt udtryk, fordi du tidligere har været ude for noget, du ikke har været i stand til at håndtere eller fået hjælp til at håndtere.

Så fornemmer du måske at en edderkop er lige så farlig som en løve. Det gør din adfærd uforståelig og uforudsigelig.

Og det skaber afstand.

Når du ikke kan finde roen og finde mening i det der sker omkring dig, kan det opleves som om følelserne og tankerne er problemet.

Følelserne er altid vejen til din historie. Både den fine og den smertefulde.

Undertryk dem ikke, så laver de for alvor støj både fysisk og psykisk.

Følelser du ignorerer, bliver ikke borte.

Men bliver ofte til tankemylder.

Måske ender du med at trække du dig fra fællesskaber lige modsat det du længes efter…

 

Hvorfor mærker du ikke dine følelser

Følelser kan fryse fast, så du ikke mærker dem, kan komme i kontakt med dem, for at ”beskytte” dig mod f.eks. alt for meget smerte, alt for meget frygt eller angst gemt i din historie.

Tidligere traumer. Din tidlige udvikling, der ikke var god nok. Støttet nok.

Traumer der er for smertefulde, uoverskuelige og uforståelige.

Traumer du ikke husker.

Fordi du er blevet pålagt at fortrænge dem. Bevidst eller ubevidst.

Du kan være utryg ved at vise dine følelser og tale om dem, fordi det var sådan dine barndomsvilkår var, du gentager det dine forældre gjorde og derfor har du måske ingen færdigheder omkring dine følelser.

Det er dit fine pejlemærke, dit livs kompas, dine forældre negligerede. Som de også negligerede deres egne følelser.

Derfor skal du nu selv til at opdage dine følelser, lære at tale om dem. Lære at stå ved dem.

Det kan være rigtigt svært, mange børn bliver grint af eller hånet, udskammet, når de viser følelser.

Denne skam sidder dybt i dig og handlingslammer dig og forstyrrer også din fremtidige udvikling, indtil du kan rumme den sammen med mig.

Det er meget traumatisk følelsesmæssigt at blive afvist, når du søger trøst.

Dine følelser tager aldrig fejl, når du er ked af det græder du, men dine forældre var opdraget til at afvise egne følelser, derfor var du som barn også nød til at afvise dine følelser og derfor er dit liv og din kontakt til andre blevet svær.

 

Kan du genfinde dine følelser

Ja, det kan du.

Psykoterapi, de psykoterapeutiske samtaler med mig, handler om at kaste lys på dine følelser, ved at tale om dem, mærke dem og forstå historien bag.

Forstå hvordan kan det være du reagerer som du gør.

Hvorfor reagerer jeg stærkt på noget og mangler måske fuldstændig en reaktion på noget andet.

Måske trækker du dig ubevidst fra bestemte følelser, måske kniber det med at blive i kontakten. Måske er du blevet konfliktsky, måske føler du dig tom og trist.

Alt har en årsag, alt har en mening, at finde ind til dig selv, gør dig tryg og rolig.

Gør dig til den din partner har tillid til og gerne vil være fortrolig og intim med.

Når du holder op med at forstyrre dig selv med uro og støj, leve dit liv som om du var på flugt, for ikke at mærke dig selv, bliver du hel.

Så bliver du til dig.

 

HVOR FINDER DU HJÆLP OG STØTTE

Du mærker dine følelser og ændre dine reaktionsmønstre ved at opnå større bevidsthed om, hvordan din sårbarhed er blevet formet.

Indsigt i hvordan dine tanker om dig selv er blevet formet.

Hvordan du er blevet manipuleret ind i en selvudslettende, hjælpeløs og afhængig adfærd.

Hvordan skamfuldheden og dit lave selvværd har overtaget dit liv.

Ignorer ikke ensomheden, smerten, tvivlen, fortvivlelsen, ignorer ikke dine følelser, fornemmelser, tanker og dine tidlige oplevelser.

Kig på din adfærd tal om det svære, lad os undersøge hvad du har oplevet, der gør at du slider med selvtilliden (din gøren) og selvværdet (din væren) der laver forstyrrelser i dine nære relationer, din karriere og din mulighed for succes.

 

Hvad er det du går og overbeviser dig selv om?

Hvordan kan det være du har mistet selvtilliden?

Når du bliver opmærksom på og tør tro på dine tanker og følelser ikke er hele virkeligheden, kan forandringen begynde.

Dit selvværd styrkes.

Din selvtillid styrkes.

Du bliver bedre til at mærke efter, sætte ord på dine følelser og tanker.

Du får tillid til dig selv og andre.

Din krop begynder at slappe af og du kan nyde det liv du har. Den succes du har.

Du er god nok.

 

Dit positive selvbillede vil vokse gennem vores samtaler og dine relationer styrkes.

Din tro på andre styrkes. Du vil finde ud af, hvordan du undersøger hvilke mennesker du kan have tillid til og hvilke mennesker det er bedst at holde ude i strakt arm, hvor mistillid er helt på sin plads og sund.

Indstil dig på terapien ikke er et quickfix men ofte kan være en længere varende proces, du vender tilbage til igen og igen.

Flygt ikke fra din sårbarhed.

Du er ikke illoyal, når du taler om dine problemer og hvordan de er opstået.

Skyldfølelsen kan være enorm.

Skamfølelsen og deraf angsten og handlingslammelsen næsten ikke til at bære.

Tag dig selv alvorligt og vælg dig selv til. Din selvrespekt, din værdighed er vigtigt for vejen videre.

Find en psykoterapeut du har tillid til, en der vil hjælpe dig med at erkende, opleve og favne hvad du står midt i.

Hjælpe dig med at møde din virkelighed gennem mange små skridt.

Om det er mig der skal hjælpe dig, er du velkommen til at finde ud af ved at ringe og få en snak, tøv ikke med at kontakte mig, jeg ved det er svært at tage det første skridt, det lover jeg, jeg er meget opmærksom på.

Alt forskning viser det er relationen som du og jeg etablerer, der er den vigtigste helende faktor.

Jeg ved, det er vigtigt at søge blandt flere for at finde netop den psykoterapeut du har tillid til og finder tryghed hos, derfor er det ganske uforpligtende at kontakte mig

 

Kærlig hilsen
Hanne Christensen
Psykoterapeut & Parterapeut
www.kbhpsykoterapi.dk

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at vide mere om en behandling hos mig, så er du hjertelig velkommen til at sende en mail eller ringe til mig.

Kontakt

KBH Psykoterapi v/psykoterapeut Hanne Christensen

Adresse:
Amagertorv 14b, 4. sal
1160 København

+45 2398 5826
hanne@kbhpsykoterapi.dk

Find vej

København psykoterapi

København psykoterapi

×

Ring til mig

Skriv til mig

Kontakt os

Har du spørgsmål eller bare ønsker at komme i kontakt med mig - så kontakt mig her eller på tel: 2398 5826


Find vej