2398 5826

Online psykoterapi og parterapi uanset hvor du befinder dig...

Online psykoterapi og parterapi kan foregå over skype eller facetime.

Få mere information om individuel psykoterapi og parterapi online her…

Få mere information her

Online psykoterapi og parterapi uanset hvor du befinder dig...

Online psykoterapi og parterapi kan foregå over skype eller facetime.

Få mere information om individuel psykoterapi og parterapi online her…

Få mere information her

Familiekonflikter – lad ikke jeres sammenstød ende i brud…

Konflikter mellem forældre og voksne børn kræver dialog, kræver du virkelig vil lytte og vil ændre adfærd.

Det er aldrig for sent at erkende I ikke kan løse konflikten selv, nogle gange ender man bare i hver sin lejr og kan ikke komme videre og få relationen tilbage på sporet.

Søg hjælp og støtte så forholdet ikke går itu. Ender i brud. Det er  –  for alle parter –  så smertefuldt at ende i afstand.

Det voksne barn

Du er nød til at blive voksen i samværet med dine forældre, kunne markere din grænse. Turde blive vred. Turde være tydelig. Turde tage initiativet til den svære samtale og holde fast i, du er kaptajnen i dit eget liv nu.

Og stå ved at den partner du har valgt, er det menneske du elsker og vil leve sammen med uanset hvad dine forældre måtte mene, tænke og forvente.

Du må turde stå ved dine valg…

 

Forældre til voksne børn

Du er som forældre til voksne børn velkommen til at være med som positive gæster i dine voksne børns (familie) liv – andet har jeg ikke oplevet – når du anerkender det liv dit voksne barn har valgt at leve med den partner det elsker.

Uden at udtrykke negative holdninger til den nye svigerdatter eller svigersøn.

Der er kun en vej, det er anerkendelsen og at gøre alt for at lære det nye familiemedlem at kende.

Møde det nye familiemedlem med åbenhed, nysgerrighed og venlighed.

Det er enkelt – lyt og vær nysgerrig, stil spørgsmål og anerkend alt det nye, der kommer ind i dit liv. Elsk det. Vis imødekommenhed og venlighed. Vis at vedkommende er velkommen og ønsket.

Du er også nød til at kunne modtage dit barns grænsesætning uden du forstår den eller er enig.

Accepter grænsesætningen og ændre adfærd, alt andet vil virke konfliktoptrappende.

Accepter det uden at tage det personligt.

Uden at forklare, uden at bebrejde og irettesætte, den tid er forbi for dig.

Vi kan kun holde ud at være sammen, når vi kan være os selv, uden at skulle forklare eller undskylde os.

Uden fortsat at skulle tilpasse sig barndomshjemmets kultur.

Uden at blive udskammet for den du er eller påført skyldfølelse. Dårlig samvittighed over det du gør.

Forældre og voksne børns relation kan nogle gange blive en svær udfordring, hvis I ikke er indstillet på at skabe en ny kultur med inddragelse af de nye familiekonstellationer med nye familiemedlemmer, der kommer med helt andre måder at gøre tingene på end det i plejer.

Hvis du ikke vil acceptere og bakke op om dit voksne barns måde at være i fællesskab/familie på, bliver du nok valgt fra.

Accepterer du ikke dit voksne barns måde at være forældre på, bliver du nok også valgt fra.

Du er nød til at være rummelig, eller udvikle din rummelighed, og lægge dig selv lidt på hylden, og nyde at der i dag er så mange måder at være familie/forældre sammen på.

Så på med jahatten, hvis du vil være en del at nutidens familieliv.

Det er den vedvarende dialog, der er løsningen…

Lyt mere end du taler. Vær nysgerrig på den anden. Det er ikke nødvendigt at være enige, det er vigtigere at elske hinandens forskellighed. Se forskelligheden som en styrke.

 

Baggrunden for at livet med dine voksne børn kan blive svært

Gør op med dig selv om du har investeret dig selv, din tid og dine ressourcer i dit barn, om du har behandlet dit barn kærligt, respektfuld og omsorgsfuldt.

Om du har været i stand til at tilsidesætte dig selv, om du har set og mødt dit barn tilstrækkeligt.

Om du har vist viljen til at give dit barn en god nok barndom og givet slip på dine gode råd, når tiden var inde.

Får dit voksne barn din anerkendelse eller bliver du ved med at blande dig og vide bedst.

Er det kun din måde at se verden på, der dur.

Respekterer du dit barns grænser og dine svigerbørns grænser?

Du behøver ikke at forstå, det er altafgørende du accepterer og anerkender. Glemmer dig selv lidt.

Prøv at overveje om du

Manipulerer for at få din vilje…

Eller

Hvordan du manipulerer for at få din vilje…

Prøv at se bort fra om du syntes det er grimt eller pænt, – alle kan manipulere -.

Hvis du føler dig presset, hvis tingene bliver tilstrækkeligt vigtige og du ikke tør være synlig og sige fra, når angsten for at miste melder sig eller bliver for stor.

Så bliver den subtile måde at reagere på, det eneste du måske kan lige nu.

 

Konflikter der kan være svære at løse

Har du glemt at vise vejen tidligt i dit barns liv?

Vise vejen til hvordan I drager følelsesmæssig omsorg for hinanden, hvordan I skaber sunde nære relationer?

Har du bare krævet ind, kostet rundt med og kun set dig selv.

Har du skabt drama og kaos omkring dig ved at lave alliancer, bagtale og udelukke, skabe dem og os som en familiekultur, vil jeg gerne hjælpe dig med at få større selvindsigt, hvis du vil have et (bedre) forhold til dit voksne barn i fremtiden.

Det er fint at du og dit voksne barn møder op hos mig til en eller flere afklarende samtale, hvis du er indstillet på at kigge indad og ændre adfærd.

Se på om det du byder ind med, er godt nok. Behageligt at være i. Om det du siger og gør stemmer overens. Om din adfærd fremmer eller ødelægger jeres forhold.

Bruger du skyld og skam for at få din vilje, må du kigge dybt i dig selv for at ændre dette, det er meget frastødende at være i.

Dit voksne barn føler sig manipuleret, sat skakmat og vælger ofte det tavse brud.

Du er nød til at lytte, åbne dig for det der bliver sagt. Og begrænse dig i forholdet til dit voksne barn.

Jeg ved det kan være svært at lytte til kritikken, jeg ved også det kan være frygteligt at blive valgt fra.

Det kan opleves meget skamfuldt at blive fravalgt at sine voksne børn, jeg vil gerne hjælpe og støtte dig i at få etableret en ny måde at være sammen på.

Men du er nød til at lytte også selv om det er smertefuldt og skamfuldt. Og du må nok sluge nogle kameler.

Jeg ved der er håb.

Ingen voksne børn, jeg har mødt, har taget afstand fra deres forældre, hvis de er mødt med lydhørhed, kærlighed og nærvær.

Ingen voksne børn tager afstand uden grund.

Hvis du tør lytte til dine børns grunde og handle på det, er du langt, jeg lover at støtte dig og gøre, hvad der står i min magt med min faglige kompetence og mit nærvær, at være med til at hele jeres relation.

Konflikter af denne art kan være svære at løse og det kan se ud som om der ikke er en farbar vej at finde. Det er der.

Der skal vilje til at lykkes fra alle parter.

Der skal to parter til at ville forholdet og byde ind med noget meningsfuldt.

 

Konflikter der er mere håndterbare med lidt støtte

Når du har glemt at lytte til dine voksne børns grænser, lytte til deres følelser og behov.

Så kan der opstå en konflikt, så er det vigtigt i kan komme hinanden nær igen.

Det er denne reparation, der kan være svær.

Når den gensidige kærlighed gør, at I begge vil investere i større selvindsigt og er i stand til at erkende at det, der hidtil er budt ind med, ikke er godt nok eller behageligt. Så kan i hele relationen.

Når du tør lytte og ændre adfærd.

Nu er I alle voksne, modne og ansvarlige. Lige som voksne så forældrerollen til små børn opbrugt nu er det forældrerollen til voksne børn du skal finde.

At være stolt og anerkendende overfor det dit barn er blevet til.

Når du vil lægge dig fladt ned og lytte, anerkende dit barns måde at leve på er helt anderledes end du havde forestillet dig, er du rigtigt langt.

Dit barn måde at opfostre sine børn er helt anderledes.

Dit barns familieliv er helt anderledes end din måde at leve dit familieliv på

Når du understøtter og accepterer dit barns livsvalg, holdninger og værdier, kan du være med, det bliver ikke dig der kommer til at fylde og sætte retningen mere.

Det gjorde du engang, accepter det er slut. Så kan I hele relationen. Så kan I være i relationen.

Ønsker du at være med, så betragt dig som en kær og ønsket gæst i dit barns familieliv.

Gæster indordner sig det sted de er inviteret ind, hvis de vil inviteres igen.

Gæster begynder ikke at flytte rundt eller være håndværkere hverken fysisk eller med rådgivning om møblering, valg af bolig eller børneopdragelse.

Bliver du spurgt så hjælp hvis du vil, bliver du ikke spurgt, så accepter det, dit initiativ kan opfattes som kritik eller utidig indblanding.

Det kan godt være du ikke forstår din svigerdatter eller svigersøn men indordn dig, du taber, hvis du har behov for at være midtpunktet eller vil bestemme og kontrollere.

Disse konflikter er til at løse, ingen har ønsket dem, ingen kan måske se sig ud af dem fordi I ikke er så vant til at sætte grænser eller modtage grænsesætningen og reparere relationen.

Måske må du erkendes du overskrider dit barn grænser og det er det der er problemet.

Måske er I ikke så gode til at kommunikere. Det kan heldigvis trænes. Hvis du har viljen til det.

Måske tager du kritik personligt, så bliver det for alvor svært at lytte og ændre sig.

 

Bruddet du selv indirekte har bedt om

Har du som forældre ikke været tilstede fysisk eller følelsesmæssigt i dine børns barndom, dvs støttet dem og passet på dem, været der for dem, prioriteret dem måske pga dit misbrug, kan det blive rigtigt svært at etablere den nære relation, du drømmer om i dag.

Så ønsker du om noget, du aldrig har etableret, noget der ikke har eksisteret imellem jer, før du får et behov måske i forbindelse med, det bliver svært at klare dig selv eller måske gerne vil have et forhold til dine børnebørn.

Her må du nok se i øjnene at du højst sandsynligt får præcis det du har investeret.

Ingenting. Ingen kontakt.

Det er for sent, den relation der skal bære dette, har du slet ikke sørget for at etablere og vedligeholde.

Det kan være en stor sorg at opdage og forholde dig til, at du har svigtet dine børn, de har savnet dig, kontakten med dig.

Den smerte og sorg må I bearbejde hver for sig.

Bruger du argumentet om at du er uskyldig og det er den anden forældre der har holdt dig ude af relationen, så har du tydeligvis et problem med at tage ansvar for dine handlinger.

Vil du tage dette ansvar og se på hvordan du har svigtet, og undskylde overfor dine børn, vil du få min fulde støtte og opbakning til en mulig heling af relationen.

Du er meget heldig, hvis du herefter får lov at blive en del af dine børns voksne familieliv.

Udvis taknemlighed og ydmyghed.

Betragt det som dit livs største gave. At blive tilgivet dit svigt.

 

Hvor får du hjælp og støtte

Hvordan kan det være du har så svært ved at lytte og ændre adfærd?

Terapien hos mig vil hjælpe dig med at

Rumme din skyld og skam, så du kan få de relationer du ønsker.

Dit selvværd styrkes.

Din selvtillid styrkes.

Dine relationer styrkes.

Du bliver bedre til at mærke efter, sætte ord på dine følelser og tanker. Slippe kontrollen og være tilstede i nuet.

Du får mere tillid til dig selv og andre.

Du begynder at slappe af og nyde det liv du har.

Slippe kontrollen og lade dine omgivelser være som de er. Og nyde det der er.

 

Dit positive selvbillede vil vokse gennem vores samtaler og dine relationer styrkes.

Indstil dig på terapien ikke er et quickfix men ofte kan være en længere varende proces, du vender tilbage til igen og igen.

Flygt ikke fra din sårbarhed.

Du er ikke illoyal, når du taler om dine problemer og hvordan de er opstået eller hvad de har ført med sig.

Se i øjnene du også har svigtet.

Skyldfølelsen kan være enorm.

Skamfølelsen og deraf angsten og handlingslammelsen næsten ikke til at bære.

Find en psykoterapeut du har tillid til, en der vil hjælpe dig med at erkende, opleve og favne hvad du står midt i.

Hjælpe dig med at møde din virkelighed gennem mange små skridt.

Om det er mig der skal hjælpe dig, er du velkommen til at finde ud af ved at ringe og få en snak, tøv ikke med at kontakte mig, jeg ved det er svært at tage det første skridt, det lover jeg, jeg er meget opmærksom på.

Alt forskning viser det er relationen som du og jeg etablerer, der er den vigtigste helende faktor.

Jeg ved, det er vigtigt at søge blandt flere for at finde netop den psykoterapeut du har tillid til og finder tryghed hos, derfor er det ganske uforpligtende at kontakte mig.

 

Kærlig hilsen
Hanne Christensen
Psykoterapeut & Parterapeut
www.kbhpsykoterapi.dk

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at vide mere om en behandling hos mig, så er du hjertelig velkommen til at sende en mail eller ringe til mig.

Kontakt

KBH Psykoterapi v/psykoterapeut Hanne Christensen

Adresse:
Amagertorv 14b, 4. sal
1160 København

+45 2398 5826
hanne@kbhpsykoterapi.dk

Find vej

København psykoterapi

København psykoterapi

×

Ring til mig

Skriv til mig

Kontakt os

Har du spørgsmål eller bare ønsker at komme i kontakt med mig - så kontakt mig her eller på tel: 2398 5826


Find vej