2398 5826

Online psykoterapi og parterapi uanset hvor du befinder dig...

Online psykoterapi og parterapi kan foregå over skype eller facetime.

Få mere information om individuel psykoterapi og parterapi online her…

Få mere information her

Online psykoterapi og parterapi uanset hvor du befinder dig...

Online psykoterapi og parterapi kan foregå over skype eller facetime.

Få mere information om individuel psykoterapi og parterapi online her…

Få mere information her

Dysfunktionelle familiemønstre – hvordan er dynamikken og adfærden i familien?

I alle familier er der en dynamik med roller, mønstre og traditioner der udgør et uformelt og usynligt værdisæt, der definerer familien.
Dette kan være mere eller mindre hensigtsmæssigt for den enkelte.
I den dysfunktionelle familie er adfærd, holdninger og tankesæt rigid.
Alle i familien er påvirket og påvirker dynamikken. Det betyder at hvad det enkelte gør, påvirker hele familien.
De dysfunktionelle mønstre bliver forstærket yderligere, når der er misbrugsproblematikker af alkohol og stoffer eller andre psykiske vanskeligheder.

Dysfunktionelle familiemønstre er desværre mere almindelige end vi aner

At vokse op i en mere eller mindre dysfunktionel familiestruktur, kan have alvorlige konsekvenser for dit senere liv.

Følelsesmæssig manipulation, ydmygende adfærd, manglende empati, afhængighed og kommunikationsproblemer forstyrrer dit selvbillede og forstyrrer din udvikling, da du bliver mere optaget af at tilpasse dig, end mærke hvordan du har det og hvad du gerne vil og har lyst til.

At afgrænse dig er ikke tilladt eller muligt.

Familiemønstret hæmmer den psykologiske udvikling, da du har fokus på at beskytte dig, underkaste dig eller regulere og kontrollere, så forholdene ikke løber af sporet som de ofte gør i en familie med f.eks. misbrug.

 

Hvordan barnet forsøger at kontrollere og regulere den dysfungerende familie

Barnet påtager sig helt ubevidst disse roller

Det oprørske barn – barnet reagerer mod autoriteter

Skurken – barnet reagerer mod bebrejdelser og anklager med en stor mere eller mindre konstant skyldfølelse

Den lille voksne – forældrenes adfærd er umoden, så barnet er nød til at taget et alt for stort ansvar på sig

Det uværdige barn – barnet hvis behov er ignoreret, bliver den voksne der tror det ikke er værd at elske, værdig til kærlighed og omsorg

Barnet der manipulerer – barnet med fraværende forældre der ikke sætter grænser eller sætter tilfældige og uigennemskuelige grænser

Konsekvensen er at de umodne forældre opdrætter børn der får det rigtigt svært og ofte udtrykker at barnet driver dem til vanvid.

Barnet er et spejl af forældrenes adfærd og umodenhed. Det kan forældrene godt se barnets adfærd, men har ikke indsigt eller indlevelsesevne til at se, barnet er et spejl af dem selv.

Barnet kalder på kærlighed, forståelse og omsorg under umulige vilkår.

 

De umodne og uansvarlige voksne

I den dysfungerende familie har de umodne voksne så meget fokus på sig selv og deres problemer, at de ikke kan se og fornemme deres børns behov for omsorg, kærlighed og opmærksomhed, derfor opstår de ovennævnte roller hos barnet som udtryk for en desperation, et råb om hjælp om at blive taget vare på.

Det ulykkelige er at de voksne ikke har lært at drage omsorg for deres børn, fordi der ikke blev draget omsorg for dem, da de var børn.

Derfor bliver den dysfungerende familie en ond cirkel af gentagelser generation efter generation.

 

Kendetegnene i den dyssociale/dysfungerende familie

Der er konstante konflikter og misforståelser i familien.

Familien er kendetegnet ved

 • Accepterer ikke forskelligheder
 • Der er mange hemmeligheder
 • Der bruges udskamning
 • Der tales ikke om følelser
 • Manglende kommunikation
 • Der tales om hinanden ikke om sig selv, beskyldninger, angreb, kritik og bebrejdelser fyger rundt mod hinanden
 • Manglende fortrolighed, sladder bliver familiens klister, sladder byttes for ny sladder

Den nødvendige følelsesmæssige omsorg og anerkendelse mangler med følgende konsekvens

 • Følelsesmæssig invalidering
 • Du føler dig isoleret og ensom
 • Du er i fastlåste roller

Dette kan føre til du føler dig fanget i en forudbestemt skæbne.

I den dysfunktionelle familie er der

 • ulige behandling og diskrimination
 • fysisk og psykisk vold
 • Afstraffelse, kan være ved at forfordele eller belønne et barn frem for det andet barn
 • Trusler
 • Misbrug

Mellem de enkelte familiemedlemmer.

De enkelte familiemedlemmer lider på hver deres måde, ingen føler sig tilpas, alle har opgivet deres integritet, alt er drama og kaos.

Alle tror deres familie er normal, at deres adfærd er normal.

 

Konsekvensen af barnets desperation

 • Barnet og senere den voksne kan få svært ved at vælge
 • Svært ved at sætte grænser, bruge sin vrede. Mærke sine følelser
 • Selvværdet er ofte lavt
 • Har svært ved at bede om hjælp
 • Kan ofte blive ofre for en partner der mishandler dem, føler ikke de er mere værd
 • Skyldfølelsen kommer til at hæmme, alting bliver vendt indad
 • Relationerne bliver svære, vil gerne have andre tæt på men tør ikke
 • Føler sig utilstrækkelige og ikke gode nok (skam)

Isolationen og ensomheden bliver et helle, hvor der ikke skal kæmpes. Alt for meget opleves som en kamp.

For at holde skammen over opvæksten skjult, bliver du måske meget kontrollerende og perfektionistisk.

 

De mest alvorlige barndomstraumer efterlader varige men

“For et lille barn er vold – fysisk som psykisk – en overvældende, ukontrollabel og forfærdelig oplevelse – og de følelsesmæssige virkninger kan vare hele livet igennem. Traumet bliver internaliseret, det er det, der tager fat i os i mangel af andres empati.”

-Stephen Grosz-

 

Alvorlige barndomstraumer kan være

 • Følelsesmæssig misbrug, ydmygelser og foragt
 • Fysisk misbrug, vold skader på barnet krop, forårsaget af en voksens aggressioner
 • Seksuelt misbrug
 • Omsorgspersoners misbrug og den der af manglende omsorg
 • Når børn er vidner til vold mod mor/far
 • Stof/alkohol/pillemisbrug
 • Fængsling af forældre

 

Kan dine barndomssår lindres?

Ja, de terapeutiske samtaler med mig som psykoterapeut lindrer, at få det svære italesat kan være en befrielse, så du ikke længere skal bære dine traumer alene.

Dine barndomstraumer er ikke din skyld, det var dine barndomsvilkår.

I dag er det dit ansvar at bede om hjælp, hvilket kan være svært nok.

 

Hvordan bryder du med det dysfunktionelle familiemønster

 • Psykoterapi

I vores samtaler vil du opleve at få det bedre og bedre. Opleve at du er værd at elske, genfinde din værdighed og finde troen på dig selv.

Finde livsglæden og begynde at mærke dine følelser og kunne anvende din intuition.

De terapeutiske samtaler hjælper dig til at mærke og forstå hvad du er blevet en del af.

Hvordan du er blevet fanget i en andens misbrug, blevet fanget i en dysfunktionel adfærd, der bestemt ikke er normal eller befordrende for din selvindsigt og dit liv.

 

Hvor får du hjælp

Terapien hos mig vil hjælpe dig med at

Gennemkue manipulationer og tage ansvar for dig selv.

Mærke dine følelser og regulere dit nervesystem.

Rumme skyld og skam, så du kan få de relationer du ønsker.

Dit selvværd styrkes.

Din selvtillid styrkes.

Dine relationer styrkes.

Du bliver bedre til at mærke efter, sætte ord på dine følelser og tanker. Slippe kontrollen og være tilstede i nuet. Slippe angsten.

Du får mere tillid til dig selv og andre.

Du begynder at slappe af og nyde det liv du har.

Mærke taknemligheden over alt det fine du også er.

Slippe kontrollen og lade dine omgivelser være som de er og håndtere dette.

Nyde det gode der er og tage afstand fra det der er ubehageligt og meningsløst og rumme de følelser der følger med at sige nej.

 

Dit positive selvbillede vil vokse gennem vores samtaler og dine relationer styrkes

Indstil dig på terapien ikke er et quickfix men ofte kan være en længere varende proces, du vender tilbage til igen og igen.

Flygt ikke fra din sårbarhed.

Du er ikke illoyal, når du taler om dine problemer og hvordan de er opstået eller hvad de har ført med sig.

Se i øjnene du har svigtet mest af alt dig selv.

Skyldfølelsen kan være enorm.

Skamfølelsen og deraf angsten og handlingslammelsen næsten ikke til at bære.

Find en psykoterapeut du har tillid til, en der vil hjælpe dig med at erkende, opleve og favne hvad du står midt i og har været en del af.

Hjælpe dig med at møde din virkelighed gennem mange små skridt.

Om det er mig der skal hjælpe dig, er du velkommen til at finde ud af ved at ringe og få en snak, tøv ikke med at kontakte mig, jeg ved det er svært at tage det første skridt, det lover jeg, jeg er meget opmærksom på.

Alt forskning viser det er relationen som du og jeg etablerer, der er den vigtigste helende faktor.

Jeg ved, det er vigtigt at søge blandt flere for at finde netop den psykoterapeut du har tillid til og finder tryghed hos, derfor er det ganske uforpligtende at kontakte mig.

 

Med kærlig hilsen
Hanne Christensen
Psykoterapeut & Parterapeut
www.kbhpsykoterapi.dk

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at vide mere om en behandling hos mig, så er du hjertelig velkommen til at sende en mail eller ringe til mig.

Kontakt

KBH Psykoterapi v/psykoterapeut Hanne Christensen

Adresse:
Amagertorv 14b, 4. sal
1160 København

+45 2398 5826
hanne@kbhpsykoterapi.dk

Find vej

København psykoterapi

København psykoterapi

×

Ring til mig

Skriv til mig

Kontakt os

Har du spørgsmål eller bare ønsker at komme i kontakt med mig - så kontakt mig her eller på tel: 2398 5826


Find vej