2398 5826

Online psykoterapi uanset hvor du befinder dig i verden…

Online terapi er stadig en mulighed og kan være over skype, facetime eller som telefonkonsultation.

Få mere information om online terapi her…

Få mere information her

Online psykoterapi uanset hvor du befinder dig i verden…

Online terapi er stadig en mulighed og kan være over skype, facetime eller som telefonkonsultation.

Få mere information om online terapi her…

Få mere information her

Parterapi – når intimiteten er afløst af afstand…

Tiltrækningens og forelskelsens mysterium beskriver den amerikanske myte- og religionsforsker Joseph Campbell som ”den slags hjertekramper, der opstår, når to blikke mødes”.

De to blikke der mødes rummer hver især et aspekt af det, den anden beundrer og nærer det stærkeste ønske om at være og et aspekt af det karaktertræk, den anden er allermest bange for. Det mest angstprovokerende fra tidligere.

Dvs den anden bliver en støtte for den dybest skadede del af personligheden der engang måtte skjules og ikke kunne næres af forældrene og samtidig bliver den anden også den der fremkalder fortidens krænkelser, de krænkelser der har skabt fortidens store lidelser.

Derfor bliver vi voldsomt tiltrukket og frastødt at det menneske vi forelsker os i og deri ligger kimen også til de smertelige konflikter der opstår imellem parret. Der gør at vi også slår os så forfærdeligt på hinanden.

Et tilsyneladende uløseligt drama.

Mange ender med at sidde fast i dette smertelige og uforståelige drama bestående af de to familiemønstre der er med i bagagen. Fortidens skuffelser, glæder og sorger følger med og bliver ubevidst spøgelserne i vores forhold.

Konflikterne ender nogle gange med at ødelægge parforholdet.

Andre gange lykkes det i parterapien at transformere kraften i konflikten til en sund og udviklende kraft, der opløser det blokerede og ulevede potentiale til en sund energi, der er med til at udvikle og skabe det stærke parforhold bestående af to selvstændige og ansvarlige individer, der har modet til at kigge på egne skyggesider og begrænsninger igen og igen for at holde parforholdet levende og livgivende.

Et parforhold i bevægelse.

 

Når du – gennem forelskelsen og kærligheden – etablerer kontakten til dit sårede selv er parforholdet det støttende aspekt

Den helende kraft ved forelskelsen og senere kærligheden er når du gennem den du elskers øjne bliver den du så inderligt ønsker at være. Bliver set som den du er stolt af at være.

Når du føler du bliver hel i kontakten med den anden, når alle ufuldkommenheder er ok at have med i bagagen. Når dine ufuldkommenheder bliver set på med kærlige overbærende øjne.

Når det er ok du har noget svært med i bagagen.

Så længe du tager ansvar for at udvikle dig i dine ufuldkommenheder.

Så længe din partner oplever du arbejder med at komme bedre til rette med dine ufuldkommenheder.

Så længe er parforholdet støttende og nærheden og intimiteten styrkes.

 

Derfor behøver vi ikke tænke vi skal være perfekte for at finde en partner, vi skal udvikle os sammen i de ufuldkommenheder der viser sig ellers afvikler vi forholdet.

 

Når offer-krænker dynamikken overtager parforholdet – det destruktive aspekt

Når du oplever dine ufuldkommenheder skaber problemer i jeres parforhold og ikke vil tage ansvar for dem og gøre noget ved dem, blokere du parforholdet i sin udfoldelse, gnisten slukkes mellem jer.

Når du ikke tager ansvaret for dine ufuldkommenheder skader du din partner og jeres parforhold.

Eksempel:

Alle former for misbrug er stemnings- og adfærdsregulerende og fuldstændig uforstående for din partner og fuldstændig umulige at leve med og dine børns liv gør du meget vanskelige.

Du snyder din familie, når du har et misbrug, du snyder dem for at få et værdigt liv.

Du gør din familie til medmisbrugere, de har ikke en chance, de aner ofte ikke hvad dit misbrug gør ved dem, de havner i pårørendefælden.

Når parforholdet blokeres i sin udfoldelse afvikles nærhed og intimitet. Der bliver kun afstand, tomhed og mistrivsel tilbage.

Afstanden tager til.

Ansvarligheden bliver en by i Rusland.

Så ender I helt sikkert i offer-krænker problematikken og deraf opstår magtkampen og det er ikke kærlighed.

Her findes ingen ømhed, venlighed, nærhed, overbærenhed eller omsorg for hinanden her findes ingen gode vækst betingelser for hverken børn eller voksne forhold.

 

Ole og Anja

Anja forelsker sig i Ole pga hans ro og stabilitet, problemet bliver når Ole´s ro og stabilitet kommer til udtryk i et stort behov for at kontrollere Anja.

Ole´s kontrol skjuler behovet for at holde styr på hans indre kaos så hans sårbarhed ikke bliver synlig.

Ole forelsker sig i Anja´s hjælpsomhed og omsorgsfulde adfærd, problemet bliver når Ole opdager at Anja ikke hører hvad han egentlig siger men i stedet gætter og hjælper med det hun mener Ole her brug for.

Begge kommer med ufuldkommenheder der kan få parforholdet til at slå gnister.

Håber dette viser at din største styrke også kan være din største svaghed. Heri ligger meget udviklingspotentiale.

 

Kærlighedens næring er kærlige handlinger…

Kærligheden til en partner kan virke som målet, at finde en at elske og blive elsket af.

Kærligheden er ikke målet, et sikkert sted, som du kan nå og lade stå til. Kærligheden er vejen du betræder, brolagt med kærlige handlinger, kærlige handlinger er parforholdets og familiens lim og næring. Kærlige handlinger er nødvendige for at kærligheden holdes i live.

 

Tilknytningens betydning

Din tidlige tilknytning til dine omsorgspersoner, trækker sneglespor hele vejen op gennem dit liv og præger dit forhold til dig selv og til dit forhold til andre mennesker.

Din tilknytning er dit fundament, dvs det mønster du tidligt i livet fik etableret i samspillet med dine forældre, det er blevet din indre og ubevidste model for hvordan du skaber og vedligeholder dine relationer og er i dit parforhold.

Derfor er de terapeutiske samtaler så vigtige, her bliver du bevidst om hvordan din tidlige tilknytning var og hvad den betyder i dine nuværende relationer, på hvilken måde du fremmer dine relationer og på hvilken måde du forstyrrer/misligeholder dine relationer.

Den trygge tilknytning viser sig ved hvordan du viser dine følelser og din sårbarhed, udtrykker dine behov og om du reparere relationen efter et skænderi (en grænsesætning, en tydeliggørelse af dit nej) på en sund måde, hvordan du rummer meningsforskelle.

Har du tillid til andre og har du mod til at udforske din omverden?

Det vil sige de trygt tilknyttede er overlegne, når det kommer til sociale kompetencer

Intet barn er selv ansvarlig for sin tilknytning, det er forældrene.

Ikke alle børn bliver elsket at deres forældre måske fordi forældrene ikke evner at elske sig selv eller se på sig selv med kærlige øjne.

Børn af disse forældre er ilde stedt og opnår ikke den trygge tilknytning.

Ikke alle forældres handlinger er kærlige. Forældrenes manglende evne til kærligheden til kærlige handlinger sætter smudsige spor gennem dit sociale liv og giver sig ofte udtryk i et vanskeligt parforhold dine voksne kærlighedsrelationer.

Når forældrene ikke evner kærligheden og kærlige handlinger som også er tæt social kontakt, tænker barnet, når mine forældre ikke viste de elskede og ville mig, hvordan skal andre så kunne elske mig.

Er jeg overhovedet værd at elske?

Det viser sig også i familierelationerne, mange utrygt tilknyttede bryder med familiemedlemmer fordi der mangler anerkendelse og kærlige handlinger fra dem de afskærer.

Og nogle bryder helt ubevidst fordi de ikke er i stand til at tage imod kærlige ord og handlinger, de forsømte børn, de er blevet dem der afviser andre for ikke at mærke forladtheden igen.

Erkendelsen af de faktiske forhold

Dit udviklingspotentiale ligger i at erkende og se dine faktiske forhold i øjnene.

Hvad er det du savner?

Hvad er det du ikke ønsker at miste?

Det gør ondt at erkende de faktiske forhold, livet gør nogen gange meget ondt, men smerten forhindre dig ikke i at få et godt liv og nogen gange skal der arbejdes hårdt og der skal mange psykoterapeutiske samtaler til at forløse smerten og komme til rette med din virkelighed.

Erkendelse bliver vældig værdifuld, når du finder en måde at leve med tingenes tilstand og indse, at trods fortidens mangler og ufuldkommenheder har du nu selv mulighed for at arbejde på at skabe en sundere og tryggere tilknytning til din partner og komme til at hvile i dig selv og finde den indre ro.

Et livslangt projekt, ja måske,  men når du ved hvad du ikke har fået og kender smerten, kan du tåle at mærke din virkelighed og leve afklaret med den og opsøge det du savner.

Du tror nu på alt det gode og fine også er til dig ikke fordi du fortjent det men bare fordi du er dig, et værdifuldt menneske.

Ukærlige handlinger underminerer parforholdet

Ukærlige handlinger er bl.a. når du er din partner utro, har et misbrug, har hemmeligheder som ødelægger samhørigheden og fællesskabet.

Du kan opleve du er med i en slags teater har fået tildelt en rolle, når der er hemmeligheder og skjulte dagsordner i spil.

Nærheden og intimiteten siver ud af parforholdet uden du er vidende om hvad der foregår, du oplever parfoldet er blevet meningsløst, kontaktløst eller ligegyldigt uden indhold, i spiller bare roller.

Afstand er resultatet.

 

VALG AF ParTERAPEUT

Ignorer ikke tvivlen, følelserne og oplevelserne.

Tag jer selv alvorligt og find en parterapeut I har tillid til at dele de uforståelige fænomener med.

Ellers ødelægger skylden, skammen og afstanden til hinanden jeres liv. Ødelægger jeres tro på samhørigheden og fællesskabet. Ødelægger relationen og den nærhed I brændende ønsker at etablere med hinanden.

Ødelægger intimiteten og respekten mellem jer.

Om det er mig der skal hjælpe jer, er I velkommen til at finde ud af ved at ringe og få en snak, tøv ikke med at kontakte mig, jeg ved det er svært at tage det første skridt, det lover jeg, jeg er meget opmærksom på.

Alt forskning viser det er relationen som vi skaber, der er den vigtigste helende faktor.

Jeg ved det er vigtigt at søge blandt flere for at finde netop den parterapeut I har tillid til og finder tryghed hos, derfor er det ganske uforpligtende at kontakte mig.

Kærlig hilsen

Hanne Christensen
Parterapeut & Psykoterapeut

www.kbhpsykoterapi.dk

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at vide mere om en behandling hos mig, så er du hjertelig velkommen til at sende en mail eller ringe til mig.

Kontakt

KBH Psykoterapi v/psykoterapeut Hanne Christensen

Adresse:
Amagertorv 14
1160 København

+45 2398 5826
hanne@kbhpsykoterapi.dk

Find vej

København psykoterapi

København psykoterapi

×

Ring til mig

Skriv til mig

Kontakt os

Har du spørgsmål eller bare ønsker at komme i kontakt med mig - så kontakt mig her eller på tel: 2398 5826


Find vej