2398 5826

Online psykoterapi uanset hvor du befinder dig i verden…

Online terapi er stadig en mulighed og kan være over skype, facetime eller som telefonkonsultation.

Få mere information om online terapi her…

Få mere information her

Online psykoterapi uanset hvor du befinder dig i verden…

Online terapi er stadig en mulighed og kan være over skype, facetime eller som telefonkonsultation.

Få mere information om online terapi her…

Få mere information her

Livskriser kommer du ikke udenom, men igennem…

Kriser indebærer mange følelser, dem må du forholde dig til…

Livskriser er ikke noget du selv vælger til og fra, livskriser kommer i form af skilsmisse, ulykke, tab af nærtstående ved f.eks. selvmord eller sygdom, tab af job eller måske naturkatastrofer.

Tab af det liv du kender og følt dig sikker i.

Tab du er nød til at lære at leve med.

Kriser er tab, tab af håb og drømme. Vendepunkter, brud med det velkendte. Angst og vrede bliver stærke tilstedeværende følelser.

Tab i forbindelse med en livskrise er tab af håbet, tab af drømmen om det liv du gik og forestillede dig og planlagde eller var i fuld gang med.

Kommer du godt igennem livskrisen, opsøger du ofte den fornødne hjælp, for at komme styrket ud af krisen. Dvs mærker smerten, taler om den, sørger, giver krisen/tabet den tid og opmærksomhed der skal til for at komme videre med dit liv.

Ikke et liv uden forandringer.

Du flytter fokus ganske langsomt over til din nye virkelighed.

Finder ud af hvor du vil hen med de vilkår der er nu.

Håndterer du ikke din krise men prøver at flygte fra den, kan du ende ud i angst, depression og ensomhed. Isolation.

Måske komme til at leve som om du var på evig flugt fra dine følelser.

Du er i livskrise når du ikke kan finde meningen med dit liv. Når du ikke kan se lyset for enden af tunnelen.

Når du føler dig magtesløs og fastlåst, når du er handlingslammet og ikke tør handle.

Livskriser kan være langvarige og andre ganske kortvarige, afhængig af hvor meget du selv kan påvirke og handle dig ud af. Og ikke mindst dine tidligere erfaringer med at komme igennem en krise.

Når det værst tænkelige sker.

På lavpunktet af en krise kan du blive angst for at miste grebet om livet, intet giver mening og fremtiden er svær at få øje på.

Ligegyldigheden må ikke blive en sovepude.

Tag ikke imod gode råd, de findes ikke, de bliver nemt til en bjørnetjeneste.

Modstand er en del af livet, der vi vokser mest, når vi tør mærke krisens følelser og se virkeligheden i øjnene.

Du må finde modet til at vælge til og fra, finde din vej gennem din krise.

Søg støtte til at finde din vej, ræk ud, be´ om hjælp. Find en der vil lytte. En der kan tåle at lytte til din fortvivlelse og sorg, en der ikke vil flytte de tunge sten for dig. En der kan tåle at være sammen med dig, når du er ked af det, sammen med dig når din smerte og din fortvivlelse tager magten fra dig.

Spild ikke krisen ved at springe den over eller flygte ved at lægge låg på dine følelser, så begynder følelserne på et senere tidspunkt at lave uforståelige forstyrrelser i dit liv.

Sorg er individuelt, vi sørger forskelligt, det der er ens for os alle sammen er at vi går ind og ud af sorgen og det skal der være plads til og forståelse for, så kommer du ganske langsomt videre, du får øje på din fremtid, den fremtid der er meningsfuld for dig, ikke den dine pårørende måske syntes er den bedste og mest hensigtsmæssige for dem.

Følelser, her taler vi om følelsen af sorg, er som bølger, du ikke kan stoppe, du må lade dem skylle ind over dig og forsvinde igen, som bølger nu gør.

Nogle vil rykke blidt i dig, nogle vil vælte dig og omslutte dig med angst, du skal turde være i sjælens stormvejr igen og igen til du bliver fortrolig med sorgens besøg, for sådan er følelsen af sorg.

Sådan er det med alle dine følelser, de skal mærkes og have opmærksomhed, så finder du evnen til at udnytte din kreativt til at finde din vej videre, skabe mening i tiden.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for at finde ud af om jeg er den rette psykoterapeut til at støtte dig igennem din krise.

 

Kærlig hilsen

 

Hanne Christensen

Psykoterapeut & Parterapeut

www.kbhpsykoterapi.dk

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at vide mere om en behandling hos mig, så er du hjertelig velkommen til at sende en mail eller ringe til mig.

Kontakt

KBH Psykoterapi v/psykoterapeut Hanne Christensen

Adresse:
Amagertorv 14
1160 København

+45 2398 5826
hanne@kbhpsykoterapi.dk

Find vej

København psykoterapi

København psykoterapi

×

Ring til mig

Skriv til mig

Kontakt os

Har du spørgsmål eller bare ønsker at komme i kontakt med mig - så kontakt mig her eller på tel: 2398 5826


Find vej