2398 5826

Online psykoterapi uanset hvor du befinder dig i verden…

Online terapi kan hos mig foregå over Skype, FaceTime eller som telefonkonsultationer.

Få mere information her

Online psykoterapi uanset hvor du befinder dig i verden…

Online terapi kan hos mig foregå over Skype, FaceTime eller som telefonkonsultationer.

Få mere information her

Barndomstraumer og traumereaktioner

Fra barndomstraumernes skam og smerte til de stabile nære relationer, du drømmer om…

Det forsømte barn, der har oplevet mistrivsel og omsorgssvigt, i svære tilfælde kronisk misbrug eller vanrøgt ender ofte med traumer.

Traumerne viser sig i vanskeligheder med tilknytningen d.v.s at være i tætte relationer.

Det betyder at barnet, senere den voksne kan have svært ved at etablere og vedligeholde nære langvarige venskaber og parforhold.

Den voksne kan ofte have konfliktfyldte relationer.

Vil have ret og kæmper for at få ret, ellers kan det føles som tab af værdighed.

Er god til lytte, men har vanskeligheder med at sætte ord på sine følelser og tale om sig selv.

Lader alt for ofte andres adfærd og behov være det styrende.

Lader sig vælge i stedet for selv at vælge sine relationer med opmærksomhed på, om de giver glæde og energi.

Barnet har som voksen ofte svært ved at sætte sig selv igennem, være synlig, det har der aldrig været mulighed for at prøve af, der manglede den gode sunde forældre/voksen tilstedeværelse.

Ofte føler den nu voksne en dyb ensomhed, en alenehed eller forladthed, der ikke har noget at gøre med om man har mennesker omkring sig.

En ensomhed opstået af barndommens vilkår, en følelse af ensomhed der ikke bare lige lader sig ændre.

Denne følelse er ureflekteret blevet en naturlig del af den (traumatiseredes) voksnes identitet, sådan er jeg.

Derfor stilles der ikke spørgsmål til denne identitet, derfor beder den voksne ikke om hjælp. Det er stadigvæk utænkeligt.

Refleksionen over denne identitet vil jeg gerne hjælpe dig med, være din støtte i en periode, så du kan få mere fokus på dit eget indre liv, genfinde dine fine egenskaber og udvikle dem, for de kan nemt stå i skyggen af smerten, skammen og skyldfølelsen fra barndommen.

Det er ikke din skyld dit liv er blevet svært, det er dit ansvar i dag at reflektere over hvordan dit liv er blevet og gennem de terapeutiske samtaler med mig som psykoterapeut få frigjort det potentiale, de egenskaber der ligger skjult bag traumerne, alle de svære oplevelser et barn ikke magter at forholde sig til alene og derfor har gemt væk indeni.

Dette barn bor stadig i dig i dine følelser.

Oplevelser og følelser du har gemt så lang væk, at de umiddelbart er glemt. Men forstyrrer.

Det bliver med tiden en lettelse at få løst op for din historie og dine følelser ved at få sat ord på det, der er frosset fast i barndommens ensomme uforståelige landskab.

Finde ind til sårbarheden og turde stå ved den og genfinde alt det smukke du også er.

Mærke dig selv uden skylden, skammen og smerten bliver det dominerende.

Slippe din barndoms beskyttelse mod traumerne, det der i dag er blevet dit voksne jegs fængsel.

Traumerne kan være opstået af

 • Fysisk vold
 • Psykisk vold
 • Følelsesmæssig omsorgssvigt
 • Overgreb (mobning, udstødelse, misbrug)
 • Svigt

Reaktioner på traumerne

 • Trække sig ind i sig selv, så verden ophører med at eksistere (sind og/eller krop lukker ned). Psykisk kan det føles som om du er i en bobbel (fraværende).  Fysisk kan kroppen kolapse på forskellige måder.
 • Tankemylder
 • Svært ved at være alene
 • Spiseforstyrrelser
 • Søvnforstyrrelser
 • Fobier
 • Misbrug af alkohol, stoffer, spil, sex osv
 • Selvmord

Generelle udtryk for at livet er blevet for svært at takle alene, som kan dække over mange forskellige nuværende og tidligere oplevelser evt. trumer, der er blevet for tunge at bære er

 • Angst
 • Depression
 • Stress
 • ptsd

Som for nogen kan ende i psykiske diagnoser.

Fortvivl ikke

Traumer er det helt normale barns beskyttelsesforanstaltning for at overleve det meningsløse barndomsliv.

Det er det sunde barns måde at beskytte sig på, skjule sin sårbarhed, gemme sine følelser ved at stoppe kontakten til verden, så godt det nu kan.

Stoppe med at mærke skyld, skam og smerte.

Kunne være i ensomheden, kunne overleve det meningsløse.

Det kræver et vist mål af intelligens, sensitivitet, hurtig opfattelse og kreativitet at beskytte sig og det koster kræfter og har for nogen livs ødelæggende konsekvenser.

Ofte lever den voksne videre i sine følelser som om barndommens omstændigheder stadig er virkeligheden, trods de voksne der skadede barnet er væk.

Faren er overstået, det har barnet inden i dig ikke opdaget eller er slet ikke i stand til at reagere på.

Noget i dig er slået i stykker. Du har oplevet og reageret på fare ubevidst alt for lang tid.

Jeg vil som psykoterapeut hjælpe dig med at opdage din nuværende virkelighed. Samle det der er gået itu – gemt og glemt – i dig, så du genfinder dit smukke unikke jeg.

Så du finder ro og livsglæde. Bliver i stand til at etablere og vedligeholde de gode nærede relationer som du måtte ønske at være en del af.

Hjælpe dig med at være i dine følelser, være i din krop, så du ikke længere behøver at leve som om du var på flugt.

Med tålmodighed, stille og roligt over tid, opnår du at få det godt med dig selv og blive stolt af den du er.

Det er hvad psykoterapi kan gøre for dig. Psykoterapi er en effektiv og nænsom hjælp også mod traumer.

 

Kærlig hilsen

Hanne Christensen

Psykoterapeut i København

 

 

 

Del på... Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at vide mere om en behandling hos mig, så er du hjertelig velkommen til at sende en mail eller ringe til mig.

Kontakt

KBH Psykoterapi v/psykoterapeut Hanne Christensen

Adresse:
Amagertorv 14
1160 København

+45 2398 5826
hanne@kbhpsykoterapi.dk

Find vej

København psykoterapi

København psykoterapi

×

Ring til mig

Skriv til mig

Kontakt os

Har du spørgsmål eller bare ønsker at komme i kontakt med mig - så kontakt mig her eller på tel: 2398 5826


Find vej