2398 5826

Angst, bekymringer og tankemylder…

 

Under bekymringer og tankemylder ligger angsten og lurer. Angst er en voldsom følelse, der kan ødelægge dit liv.

 

Det er lidt nemmere at være stresset, bekymret eller have tankemylder end at mærke angsten. Det er til at leve med eller rettere det kan man overleve.

Stress, bekymring og tankemylder kan dække over noget meget smertefuldt, det der giver dig angst.

Og som hen ad vejen ender med at give dig depressioner, mentale problemer og alt muligt andet livshæmmende skidt.

Der handlingslammer dig. Stjæler din livskraft.

Du må finde ud af hvad du er bange for, gøre angsten konkret.

Vi er næsten alle sammen bange for noget.

Angsten, at være bange hører også sammen med at gøre noget nyt, ingen har taget store skridt i livet uden at mærke angsten, det er menneskeligt.

Så hvis du ikke vil være handlingslammet, må du blive fortrolig med din angst.

Lære at håndtere den, når du mærker den, vide hvordan din angst mærkes i din krop.

Angst er som en trold, der hopper op af en æske uden grund, når du lærer dig selv bedre at kende, vil du vide, hvornår din angst popper op, hvad der er dine triggere, de er ikke ens for os alle sammen.

Derfor er det vigtigt du finder ud af, hvad der trigger din angst.

Så du får mod på at deale med angsten og skabe det liv og få de oplevelser, der giver dig et rigt liv.

Få modet til at være og stå frem som det uperfekte menneske du er, som vi alle er.

Læs mere

Hvad er psykodynamisk psykoterapi?

Psykodynamisk psykoterapi er samtaleterapi, en oplevelsesorienteret psykoterapi der tager sit udgangspunkt i den humanistiske psykologi, der ligger vægt på at opleve og udtrykke undertrykte følelser.

Følelser og relationer

Hensigten med psykoterapien er, at du bliver bedre bekendt med dig selv med hensyn til dine følelsesmæssige reaktioner og din måde at indgå i relationer på, ved bl.a. at opnå indsigt i dit tilknytningsmønster.

Gøre dig fortrolig med dine egne livsmønstre og overlevelsesstrategier.

Ved at forstå og blive bevidst om dine tidligere følelsesmæssige erfaringer og ved at blive opmærksom på den tidlige tilknytnings betydning til dine forældre igennem samtalen med psykoterapeuten, øger du din livskvalitet betragteligt.

Finde balance i dine følelser og opleve hvilke følelser du undertrykker og hvorfor. Undersøge hvordan de undertrykte følelser udspiller sig og laver ravage i dit liv.

Den terapeutiske samtale løser op for følelserne og letter smerten fra tidligere. Gør det nemmere at træffe valg og finde meningen med dit liv.

Og genvinde din handlekraft.

Læs mere

Hvordan er det at gå i parterapi?

Nogle er i tvivl om deres problemer er væsentlige nok at komme i parterapi med.

Hvis det er et problem for jer er det væsentligt, jeg bedømmer ikke jeres problem.

Jeg har stor respekt for par, der tager ansvar for deres udfordringer.

Parterapi er en samtale mellem et par og en parterapeut

Parterapeutens opgave er at hjælpe parret til at kunne se udfordringerne klart, se hvad der udspiller sig mellem dem og støtte dem i at blive i stand til at erkende, hvad det er de rent faktisk gør.

Så er det op til parret at tage ansvar for relationen og ændre på forholdene med hjælp og støtte fra mig – parterapeuten -.

Det kan være rigtigt svært at ændre vaner og erkende destruktive forsvarsmekanismer.

Der skal vilje til og der skal være respekt imellem parterne for at ændre de udfordringer parret står med. Udfordringer parret ubevidst skaber imellem sig.

Målet med parterapien er at gøre problemerne synlige, når du gør eller siger sådan, sker der det og det.

Læs mere

Hvorfor drukner fællesskabet i magtkamp og hvorfor ofre samhørigheden…

Fordi vi sætter automatpiloten på med uhensigstmæssige forsvar for at holde smerten fra fortiden på afstand, når den nuværende situation minder os om f.eks. tidligere tiders tab af værdighed.
Så bliver beskyttelsen af værdigheden det alt overskyggende omdrejningspunkt, det kan skabe meningsløse handlinger…

Nogle bruger projektioner, splitning og manipulation som forsvar mod at mærke angst og andre smertefulde følelser

Kan vise sig i at

Alt er andres skyld. Skyldfølelsen er for smertefuld at forholde sig til.

Når ansvaret for egne handlinger lægges over på andre slipper man for at føle sig forkert og utilstrækkelig og sige undskyld.

Når man tager æren for andres succes, skaber man (falsk) værdighed.

Ikke særligt smukt, men for nogle er dette blevet et ubevidst effektivt selvforsvar, ikke for at skade nogen men for at kunne bevare følelsen af, at have værdi som medmenneske.

Læs mere

Perfektionisme er skammens skjulested …


Skam er frygten for ikke at være værd at elske

Skam er en følelse, der skyller ind over os og får os til at føle os små, utilstrækkelige og aldrig gode nok.

Hvis vi vil udvikle vores modstandsdygtighed mod skam – vores evne til at genkende skam og komme igennem følelsen, samtidig med at vi bevarer vores værdighed og autenticitet – bliver vi nød til at tale om årsagerne til skammen.

Dele vores historie og mærke de følelser, der høre til historien.

Hvis vi vil leve og elske af hele vores hjerte, er vi nød til at tale om de følelser der kommer i vejen – især skam, frygt og sårbarhed.

At føle skam er at være menneskelig.

Læs mere

Har du svært ved at sætte ord på dine følelser…

Det kan være du kommer til at føle dig forkert eller utilstrækkelig og bliver handlingslammet, når du taler om dit indre liv.

Mærker en følelse af skam.

Skam er en socialiseringsfølelse. Nogen har for meget og andre for lidt skamfølelse, begge dele viser sig i problematiske parforhold og andre nære relationer.

Skam er samhørighedens, fællesskabets og derfor også parforholdets største fjende.

Følelsen af skam opleves som om du er forkert eller utilstrækkelig, det er en følelse ikke hele virkeligheden.

Læs mere

Barndomstraumer og traumereaktioner

Fra barndomstraumernes skam og smerte til de stabile nære relationer, du drømmer om…

Det forsømte barn, der har oplevet mistrivsel og omsorgssvigt, i svære tilfælde kronisk misbrug eller vanrøgt ender ofte med traumer.

Traumerne viser sig i vanskeligheder med tilknytningen d.v.s at være i tætte relationer.

Det betyder at barnet, senere den voksne kan have svært ved at etablere og vedligeholde nære langvarige venskaber og parforhold.

Den voksne kan ofte have konfliktfyldte relationer.

Læs mere

Hvordan er det at gå hos en psykoterapeut…

Hvad kan jeg tale med en psykoterapeut om?

Jeg oplever en gang i mellem klienter der er i tvivl om, hvad de kan tale med mig om som psykoterapeut og parterapeut.

De gør sig overvejelser om det problem de står i er vigtigt nok.

Hvis problemet har betydning for dig, er det vigtigt.

Jeg bedømmer ikke dit problem, jeg lytter til dig og tager dig og dit problem alvorligt.

Møder dig med respekt og værdighed.

Læs mere

Når angst ødelægger din livskvalitet…

Min erfaring som psykoterapeut er at angst ikke er farlig, selv om det kan opleves sådan

Den sunde angst gør dig i stand til at kæmpe eller flygte, når du oplever noget der kan være farligt. Den sunde angst hjælper dig med at passe på dig selv. En naturlig overlevelsesmekanisme. Et signal om en måske farlig trussel.

Læs mere

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at vide mere om en behandling hos mig, så er du hjertelig velkommen til at sende en mail eller ringe til mig.

Kontakt

KBH Psykoterapi v/psykoterapeut Hanne Christensen

Adresse:
Amagertorv 14
1160 København

+45 2398 5826
hanne@kbhpsykoterapi.dk

Find vej

København psykoterapi

København psykoterapi

×

Ring til mig

Skriv til mig

Kontakt os

Har du spørgsmål eller bare ønsker at komme i kontakt med mig - så kontakt mig her eller på tel: 2398 5826


Find vej