2398 5826

Hvorfor drukner fællesskabet i magtkamp og hvorfor ofre samhørigheden…

Fordi vi sætter automatpiloten på med uhensigstmæssige forsvar for at holde smerten fra fortiden på afstand, når den nuværende situation minder os om f.eks. tidligere tiders tab af værdighed.
Så bliver beskyttelsen af værdigheden det alt overskyggende omdrejningspunkt, det kan skabe meningsløse handlinger…

Nogle bruger projektioner, splitning og manipulation som forsvar mod at mærke angst og andre smertefulde følelser

Kan vise sig i at

Alt er andres skyld. Skyldfølelsen er for smertefuld at forholde sig til.

Når ansvaret for egne handlinger lægges over på andre slipper man for at føle sig forkert og utilstrækkelig og sige undskyld.

Når man tager æren for andres succes, skaber man (falsk) værdighed.

Ikke særligt smukt, men for nogle er dette blevet et ubevidst effektivt selvforsvar, ikke for at skade nogen men for at kunne bevare følelsen af, at have værdi som medmenneske.

Læs mere

Perfektionisme er skammens skjulested …


Skam er frygten for ikke at være værd at elske

Skam er en følelse, der skyller ind over os og får os til at føle os små, utilstrækkelige og aldrig gode nok.

Hvis vi vil udvikle vores modstandsdygtighed mod skam – vores evne til at genkende skam og komme igennem følelsen, samtidig med at vi bevarer vores værdighed og autenticitet – bliver vi nød til at tale om årsagerne til skammen.

Dele vores historie og mærke de følelser, der høre til historien.

Hvis vi vil leve og elske af hele vores hjerte, er vi nød til at tale om de følelser der kommer i vejen – især skam, frygt og sårbarhed.

At føle skam er at være menneskelig.

Læs mere

Har du svært ved at sætte ord på dine følelser…

Det kan være du kommer til at føle dig forkert eller utilstrækkelig og bliver handlingslammet, når du taler om dit indre liv.

Mærker en følelse af skam.

Skam er en socialiseringsfølelse. Nogen har for meget og andre for lidt skamfølelse, begge dele viser sig i problematiske parforhold og andre nære relationer.

Skam er samhørighedens, fællesskabets og derfor også parforholdets største fjende.

Følelsen af skam opleves som om du er forkert eller utilstrækkelig, det er en følelse ikke hele virkeligheden.

Læs mere

Barndomstraumer og traumereaktioner

Fra barndomstraumernes skam og smerte til de stabile nære relationer, du drømmer om…

Det forsømte barn, der har oplevet mistrivsel og omsorgssvigt, i svære tilfælde kronisk misbrug eller vanrøgt ender ofte med traumer.

Traumerne viser sig i vanskeligheder med tilknytningen d.v.s at være i tætte relationer.

Det betyder at barnet, senere den voksne kan have svært ved at etablere og vedligeholde nære langvarige venskaber og parforhold.

Den voksne kan ofte have konfliktfyldte relationer.

Læs mere

Hvordan er det at gå hos en psykoterapeut…

Hvad kan jeg tale med en psykoterapeut om?

Jeg oplever en gang i mellem klienter der er i tvivl om, hvad de kan tale med mig om som psykoterapeut og parterapeut.

De gør sig overvejelser om det problem de står i er vigtigt nok.

Hvis problemet har betydning for dig, er det vigtigt.

Jeg bedømmer ikke dit problem, jeg lytter til dig og tager dig og dit problem alvorligt.

Møder dig med respekt og værdighed.

Læs mere

Når angst ødelægger din livskvalitet…

Min erfaring som psykoterapeut er at angst ikke er farlig, selv om det kan opleves sådan

Den sunde angst gør dig i stand til at kæmpe eller flygte, når du oplever noget der kan være farligt. Den sunde angst hjælper dig med at passe på dig selv. En naturlig overlevelsesmekanisme. Et signal om en måske farlig trussel.

Læs mere

Hvordan opdager og ændre
du dine ubevidste
overlevelsesstrategier / forsvarsmekanismer…

Min erfaring som psykoterapeut er at målet er øget opmærksomhed

Når jeg i løbet af det terapeutiske forløb spørger ind til din barndom og dine forældre er der en mening.

Spørgsmålet kan for nogen forekommer irrelevant, farligt eller angstprovokerende.

Nogle klienter bliver vrede. Andre kommer til at føle sig illoyale, andre igen mærker skyldfølelsen.

Det er ok, der er ikke noget her, der er rigtigt eller forkert.

Læs mere

Bruger du ubevidst uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer
/overlevelsesstrategier igen og igen…

I mit arbejde som psykoterapeut ser jeg hvordan forsvarsmekanismer ødelægger relationer.

Overlever du mere end lever det gode liv, kniber det med at få det liv du drømmer om?

Intet barn bliver forstået helt, derfor har alle udviklet overlevelsesstrategier i barndommen.

Dengang var de hensigtsmæssige og nødvendige, i dag er de med til at sarbotere dine relationer og din livskvalitet.

Læs mere

Fra drama og kaos til parforhold med mening…

Vi skal spille hinanden gode for at skabe et parforhold med intimitet og nærhed.

Hvor vi oplever følelsen af taknemlighed, værdighed og håb som de bærende kræfter.

Hvor samværet understøtter livslysten og livsglæden.

Læs mere

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at vide mere om en behandling hos mig, så er du hjertelig velkommen til at sende en mail eller ringe til mig.

Kontakt

KBH Psykoterapi v/psykoterapeut Hanne Christensen

Adresse:
Jorcks Passage 1C, 2. sal
1162 København K

+45 2398 5826
hanne@kbhpsykoterapi.dk

Find vej

København psykoterapi

København psykoterapi

×

Ring til mig

Skriv til mig

Kontakt os

Har du spørgsmål eller bare ønsker at komme i kontakt med mig - så kontakt mig her eller på tel: 2398 5826


Find vej