2398 5826
Skype- og telefonkonsultationer tilbydes fordi vi skal passe på hinanden
og fordi alle skal have mulighed for samtaler i denne vanskelige tid…

Jeg følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og har derfor, indtil videre, ikke fysiske besøg i mit samtalerum på Amagertorv.

Telefon: +45 2398 5826 ı Email: hanne@kbhpsykoterapi.dk ı Skype: hc.psykoterapi

Skype- og telefonkonsultationer tilbydes fordi vi skal passe på hinanden
og fordi alle skal have mulighed for samtaler i denne vanskelige tid…

Jeg følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og har derfor, indtil videre, ikke fysiske besøg i mit samtalerum på Amagertorv.

Telefon: +45 2398 5826
Email: hanne@kbhpsykoterapi.dk
Skype: hc.psykoterapi

Sådan bliver du mønsterbryder

Undgå lat lade din opvækst forhindre dig i succes

For det er, når du finder afklaring omkring dine vilkår, at du finder ro og styrke til at skabe bedre rammer for dig selv. Det er, når du accepterer dig selv, at du kan finde dit selvværd og skabe mening i dit liv og opleve du får medgang. Lige meget hvad du definerer som medgang. Om det er glæde og kærlighed, om det er at stifte familie, eller om det er at få succes på dit studie eller dit arbejde.

Læs mere

Angst er den indre uro der ødelægger din livskvalitet

Min erfaring som psykoterapeut er at angst ikke er farlig, selv om det kan opleves sådan

Den sunde angst gør dig i stand til at kæmpe eller flygte, når du oplever noget der kan være farligt. Den sunde angst hjælper dig med at passe på dig selv. En naturlig overlevelsesmekanisme. Et signal om en måske farlig trussel.

Læs mere

Følelsesmæssigt omsorgssvigt i barndommen kan have voldsomme konsekvenser senere i livet…

Barndomstraumer giver sig udtryk i en stresstilstand, der på sigt kan gøre dig både fysisk og psykisk syg.

Denne stresstilstand påvirker nervesystemet, hormonsystemet, bindevæv, hjerte-kar kredsløb, tarmflora og immunforsvar o.s.v.

Derfor kan traumatisk stress gøre dig ikke kun psykisk meget sårbar, men også fysisk syg.

Traumatisk stress handlingslammer dig og begrænser dig, ofte vil du ende med kun at bruge følgende 3 overlevelsesstrategier kæmp, flygt eller frys.

Symptomerne på ovennævnte kan være depression og angst. Som ofte udtrykkes i vrede og aggression.

Hvilket er grobund for fysisk sygdom. Kroppen er i konstant alarmberedskab.

Dette er påvist i Adverse Childhood Experiences Study foretaget af Centers for Disease Control and Prevention.

Barndomstraumer kan være: fysiske, psykiske, seksuelle overgreb, vold mod moderen, at bo sammen med en misbruger eller en med psykisk sygdom, en selvmordstruet eller en far eller mor i fængsel.

  • Studiets første fund viste, at barndomstraumer er meget almindelige. Hele 67 % havde mindst ét barndomstraume, og én ud af otte havde fire eller flere barndomstraumer.
  • Studiets andet fund viste, at jo flere barndomstraumer deltagerne havde desto mere og værre sygdom led de af i et livsperspektiv. Derved blev et direkte link mellem barndomstraumer og sygdom fundet. 

Sygdomssymptomerne viser sig ofte som psykiske vanskeligheder senere i livet, vanskelighederne viser sig ofte i vores relationer, mange ender vrede, frustrerede og ensomme.

 

Hvorfor har jeg det så svært med

nærhed og intimitet…

at modtage ros og anerkendelse…

at mærke mig selv og sætte ord på mine følelser…

at udtrykke ønsker og behov…

at vælge og træffe beslutninger…

osv osv

listen er lang

 

Hvad sker der når du henvender dig til en psykoterapeut

Du skal have genetablere en fleksibel balance i nervesystemet.

Vores samtaler har fokus på kroppens reaktioner og sansninger.

På at mærke og italesætte dine følelser, få følelserne og tanker til at samarbejde igen.

Få opmærksomhed på dit nuværende liv og på din barndom hvor traumerne er opstået af vilkår du ikke kunne ændre men måtte underkaste dig.

Netop en kropslig tilgang giver god mening, fordi nervesystemet er det system, der aktiverer stressresponset.

Når traumer behandles gennem vores samtaler er det afgørende at hjælpe nervesystemet tilbage til en sund og stressreduceret balance.

Min anbefaling når du starter i psykoterapi hos mig med udgangspunkt i barndomstraumer er, at understøtte vores samtaler med mindfulness som en slags første hjælp til det terapeutiske forløb, det giver indre ro og dæmper tankemylderet.

Find en god guidet meditation på YouTube, som du syntes er behagelig at lytte til, brug den HVER aften inden du sover.

I lang tid, meget lang tid.

 

At tale om sine traumer

At bearbejde sine traumer er ikke noget quick fix, det er et forløb du starter på hos mig, der ofte kan være af længere varighed.

På sigt virker det, du får ro i kroppen og dine tanker falder til ro, du får overblikket og koncentrationen tilbage, du får mindre angst og derved færre smerter i kroppen.

Depression og tristhed fortager sig, når du får generobret dit selvværd.

Du genvinder din livfuldhed og genfinder livsglæden.

Dine relationer bliver styrket, du får større glæde ved nærvær og intimitet.

Det bliver nemmere at falde i søvn og sove uden afbrydelser.

 

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre om jeg er den rette psykoterapeut for dig.

Forskningsmæssigt er det bevist at det er relationen mellem dig og mig der er det alt afgørende og er den helende kraft.

 

Kærlig hilsen

Hanne Christensen

Psykoterapeut i København

Læs mere

Når tab af værdighed udløser depression og angst …

Når du bliver ramt på din værdighed og bliver ramt af skamfølelse, bliver dine handlinger meningsløse fordi gamle uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer træder i kraft igen…

Nogle bruger projektioner, splitning og manipulation som forsvar mod at mærke angst og andre smertefulde følelser

Kan vise sig i at

Alt er andres skyld. Skyldfølelsen er for smertefuld at forholde sig til.

Når ansvaret for egne handlinger lægges over på andre slipper man for at føle sig forkert og utilstrækkelig og sige undskyld.

Når man tager æren for andres succes, skaber man (falsk) værdighed.

Ikke særligt smukt, men for nogle er dette blevet et ubevidst effektivt selvforsvar, ikke for at skade nogen men for at kunne bevare følelsen af, at have værdi som medmenneske.

Læs mere

Skjuler du dine følelser bag ironi og sarkasme…

Ironi og sarkasme forgifter relationen og bruges ubevidst til at dække over sårbarheden og beskytte værdigheden.

”Tak for en hyggelig aften” siger sønnen på vej ud ad døren.

”Hyggeligt du endelig havde tid til at komme” svarer moderen.

Læs mere

Slår dine følelser knuder…

At turde leve med et åbent hjerte.

Har du knuder i følelserne?

Har du mistet din livfuldhed?

Har du mere fokus på andres behov end dine egne?

Læs mere

Kæmper du med lavt selvværd…

Fra stress og ensomhed til succes og relationer

Vi binder en masse energi i forhold, der dræner os, fordi vi ikke gør os klart, hvad det er der dræner os.

Vi ønsker ikke at rette opmærksomheden på det vi mærker, for hvad kan konsekvensen blive, og tør vi se kendsgerninger i øjnene?

Læs mere

Hvad følelserne fortæller

Følelserne er vejen til større selvindsigt og en mere meningsfuld tilværelse.

Vi oplever hele tiden, vores oplevelserne gør noget ved os, noget er vi bevidst om andet forbliver ubevidst.

Følelserne præger os, i vores opfattelse af verden og i vores adfærd.

Og i hvordan livet giver mening for os.

Vi skelner her mellem emotioner og følelser.

Men kalder det samlet for følelser.

Læs mere

De omsorgssvigtede børn ender ofte med et lavt selvværd…

-i psykoterapi genfinder de som voksne mange af deres smukke egenskaber og deres livfuldhed…

Succes i livet – at føle man lykkes med sit liv – er på visse punkter svært, hvis man ikke har fået en kærlig opmærksomhed og en tryg tilknytning i starten af livet?

Den voksne der er opvokset med en svag eller manglende tilknytning til forældrene – med mistrivsel eller følelsesmæssigt eller fysisk omsorgssvigt – har ofte et ustabilt selvværd.

Barnet er ofte usikkert og frygtsomt.

Specielt med hensyn til relationer og parforholdet.

Det kan nogen gange være lettere at være alene, med den sorg det nu kan indebærer.

Mønsterbrydere og mælkebøttebørn

Vi kalder ofte de voksne med mistrivsel i bagagen mælkebøttebørn eller mønsterbrydere, de er de sejeste kæmpere med en vilje til at overleve af helt utænkelige dimensioner.

De har overlevet det værst tænkelige nogen er endt i et misbrug til at dulme smerten og ensomheden.

Og sidder tilbage med en dyb forladthedsfølelse.

De har mødt mere modgang end nogen aner, mødt afvisning på afvisning.

Børnene har ikke haft en vigtig voksen at knytte sig til, de er de afviste og usynlige børn. Aldrig elsket, set og mødt som dem de er.

Ingen har lært dem at elske, ingen har støttet dem i at danne relationer, ingen har lyttet til deres drømme, behov og følelser, ingen har værdsat dem, talt med dem eller beskyttet dem.

Læs mere

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at vide mere om en behandling hos mig, så er du hjertelig velkommen til at sende en mail eller ringe til mig.

Kontakt

KBH Psykoterapi v/psykoterapeut Hanne Christensen

Adresse:
Amagertorv 14
1160 København

+45 2398 5826
hanne@kbhpsykoterapi.dk

Find vej

København psykoterapi

København psykoterapi

×

Ring til mig

Skriv til mig

Kontakt os

Har du spørgsmål eller bare ønsker at komme i kontakt med mig - så kontakt mig her eller på tel: 2398 5826


Find vej